På regeringssidans partier låter det som om Sverige varit ensamma om att behöva möta ett nytt virus. Inga utblickar, inga jämförelser, inga lärdomar. Bara bortförklaringar.

KOMMENTAR. Partiledardebatten på söndagskvällen hos SVT Agenda var lite märklig. Det lät nästan som att Sverige har fått uppfinna hjulet när det nya coronaviruset skulle hanteras.

– Vi har alltså med en helt ny virussjukdom att göra. Ingen visste från början hur den där skulle agera. Hur den skulle utveckla sig. Under tiden som vi genomgår den här pandemin så lär vi oss mer och mer, säger Stefan Löfven (S).

Men det är ju inte svar på varför Sverige klarat sig så mycket sämre än våra nordiska grannländer. Om inte SVT-redaktionen visat tabell med dödstal i olika länder, hade tittarna kunnat tro att Sverige varit ensamma om att drabbas.

Det väsentliga här är ju hur Sverige klarat sig i jämförelse med andra länder. Vi borde ha kunnat klara oss bättre, men vi är absolut sämst i Europa och tillhör dem som fortfarande har högst dödstal per miljon invånare i världen under löpande 7-dygnssnitt.

Regeringssidan hävdar att man fattat rätt beslut i det skede som rådde. Avsaknaden av självkritik är påfallande.

– Jag blir lite bedrövad av historieskrivningen, säger Jimmie Åkesson.

– Man säger att nu har vi resurser i vården och då kan vi börja med testning. Sanningen är ju att i ett väldigt tidigt stadium gick WHO ut och sa ’testa, testa, testa’. Testa, isolera, spåra är den grundläggande strategin för att kunna trycka tillbaka den här smittan. När jag ställde frågorna till både regeringen och Folkhälsomyndigheten så sa man att, nej det är inte aktuellt för Sverige. Det fanns inte initialt ett intresse för masstestning, utan man konstaterade att vi är inne i en allmän smittspridning då behöver vi inte ha bredare testning. Sedan har man kommit på att det ändå behövs, som med så mycket annat. Då har man långt senare landat i den här strategin, sa Jimmie Åkesson.

På det svarade Per Bolund (MP) med en bekräftelse.

– Det här är en utveckling som hela tiden gått framåt, och där vi lärt oss under resans gång.

När det gäller döden på äldreboenden tog partiledarna upp bristen på status i äldreomsorgen, för låg utbildningsnivå, för låg sjukvårdskompetens där syrgas och dropp inte givits, avsaknad av skyddsutrustning, sent besöksförbud, dåliga anställningsvillkoren. Här fanns det stor samstämmighet i att politiken brustit. Och mer än hälften av alla som dött i Sverige har bott på äldreboenden.

– Ni sa ju att det var kontraproduktivt med munskydd och skyddsvisir i äldreomsorgen och nu har ni ändrat er också på den punkten, sa Åkesson till Löfven.

Det som står klart efter partiledardebatten är att ”borgfreden” under coronapandemins inledningsfas nu är över. Utvärderingen har börjat. Den kommer inte att bli nådig för regeringen.