När Arbetsmiljöverket granskas för agerande kring munskydd på äldreboenden uppmanas personal att rensa sina mejlkorgar.

Efter påtryckningar från kommunerna har Arbetsmiljöverket i vår tonat ner och backar från hårda krav på munskydd på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Det avslöjade SVT i april. Efter avslöjandet har chefer på myndigheten uppmanat personalen att rensa i sina mejlkorgar.

Nu visar SVT:s uppföljning att myndigheten i åtminstone två fall har man raderat dokument som visat omsvängningen – bland annat ett sakkunnigutlåtande från sin egen expert.

– Det fanns olika aspekter på frågan, säger myndighetens generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, som samtidigt tillbakavisar att man ska ha backat inför påtryckningar.

Det är inte ovanligt att myndigheter rensar sina mejlkorgar. Men enligt SVT:s källor har liknande uppmaningar inte förekommit förut på Arbetsmiljöverket, och agerandet kopplas internt till SVT:s avslöjande och uppfattas som ett försök att minska möjligheten till insyn.

Samtidigt har Justitieombudsmannen tagit emot fyra nya anmälningar om Arbetsmiljöverket, bland annat just för raderingen av dokument.

En av anmälningarna kommer från en tidigare medarbetare som menar att myndigheten agerat partiskt genom att anpassa sig efter påtryckningar. ”Har själv arbetat på AV i 29 år och är nyligen pensionär och då var det väldigt viktigt att båda parter fick föra fram sin talan.”