Politiker hyllar ekologiskt, hållbart och närodlat men som tack för allt slit som bönder lägger ner, så straffas de av staten med höga tillsynsavgifter.

Mjölkbonden och gårdsmejeristen Isabelle Enkvist i Hälsingland slår larm om de höga tillsynsavgifter som små lantbruksverksamheter som Järvsö Gårdsmjölk måste betala för att erhålla tillstånd och miljöcertifiering.

– Vi är mjölkbönder med åtta mjölkkossor som bara äter det vi odlar runt gården. Vi levererar direkt till Ica och till restauranger här i byn där vi är verksamma. Vi använder inget emballage till vår produkt. All utfodring sker för hand, berättar hon på Facebook.

Gärna kontroll – men avgifterna är förödande

Bönder har inget emot att verksamheten kontrolleras så att den lever upp till miljökraven. Men dessa kontroller är förknippade med dyra avgifter, som i praktiken blir straffavgifter för de som håller hög miljökvalitet.

– Vi ingår i SMAK- och KRAV-certifiering som innebär en avgift på 10.000 kr per år och som utgör en bestraffning för att man är miljövänlig och ekologisk. Sen har vi kommunens miljö- och hälsa-kontroll som avgiftsbeläggs med cirka 3.000 kr och Livsmedelsverket som tog 9.000 kr för att besikta vårt mejeri och dessutom en avgift på 19.000 kr om året.

Totalt blir det över 40.000 kr i kontrollavgifter, vilket är mycket för en verksamhet med åtta mjölkkor.

Forsa Gårdsmejeri bekräftar situationen och fyller i en egen kommentar på med ännu fler avgifter som staten tar ut för små och miljövänlig jordbruksverksamhet: ”1.720 kr/timmen tar livsmedelsverket från och med i år för att kontrollera mejerier”.

Förtvivlade bönder

– Hur kan det här vara rimligt?, frågar Enkvist.

Politiker talar om att Sverige borde ha fler lokala matproducenter. Man hejar på dem som vågar satsa på mjölkproduktion när så många lägger ner, konstaterar hon.

– Vi får hoppa över ett par månadslöner för att kunna fortsätta producera lokal mjölk till ett rimligt pris, skriver hon och vill se sänka avgifter för att de småskaliga producenter ska kunna överleva.

Om det är så att makthavarna alls vill att det närproducerade och miljövänliga lantbruket ska finnas kvar. Eller vill man det, undrar hon.