Såväl statsministern som de statliga myndigheterna har börjat tappa i förtroende över hur man hanterat coronapandemin enligt ny mätning.

Allt färre väljare tycker enligt ny Ipsos-mätning att regeringen och statsministern har hanterat viruspandemin bra. I maj var det 50 procent av de tillfrågade som tyckte att regeringen skött det bra, i juni var det bara 38 procent. För statsminister Stefan Löfven (S) har siffrorna sjunkit ungefär lika mycket, rapporterar GP/TT.

Före pandemin, i februari, svarade 28 procent av de tillfrågade att de hade förtroende för statsministern. I april hade förtroendet ökat till 44 procent, det vill säga en ökning med 16 procentenheter. Efter en topp i maj har Löfvens förtroende dalat till 38 procent.

Utvecklingen är liknande för det folkliga förtroendet för myndigheterna. Andel som har ganska eller mycket stort förtroende för myndigheternas förmåga att hantera en större spridning av Coronaviruset i Sverige var i början på mars, före det första dödsfallet, var 43 procent. Sedan steg förtroendet till 56 procent i april och 54 procent i maj. Nu, fem tusen dödsfall senare, har förtroendet minskat till 45 procent.