Måltidsprogrammet i Munkedal har ändrats så att kött som serveras i skolor och omsorgerna ska leva upp till djurskyddskrav, samtidigt som mål om ökat inslag av baljväxter, grönsaker och fullkorn stryks.

När riktlinjerna för måltider inom kommunen Munkedal skulle antas lämnade samhällsbyggnadsrådet och riksdagsmannen Matheus Enholm (SD) tilläggsförslag.

Hans yrkandet handlade om att det kött som kommunen köper in ska leva upp till djurskyddslagstiftningens krav, samtidigt som det uttalade målet om ökad andel grönsaker, baljväxter och fullkorn ströks.

Den styrande minoriteten med M och L i Munkedal ställde sig bakom SD-förslaget som därmed antogs. S hade ett eget yrkande.

– Det känns bra att veta att det köttet vi serverar till våra barn och äldre inte kommer från djur som utsatts för onödigt lidande eller rituella former av slakt utan bedövning, säger Enholm till Samtiden.

– Med detta beslutet så vet vi att djuren haft det så bra som möjligt från födsel till slakt, det handlar om respekt för djurens behov av naturligt beteende, tillägger han.