I Sverige har myndigheter hävdat att det inte är belagt att munskydd ger skydd mot coronavirus. Nu kommer forskarrapport som tydligt slår fast att användning av munskydd minskar risken för infektion.

Det är den ansedda medicinska tidskriften The Lancet som publicerar rapport som sammanställt 172 forskarstudier i 16 länder.

Forskarna bakom rapporten säger att de hoppas att den kan vägleda smittskyddsansvariga, som hittills gett motstridiga råd om skydd mot coronasmitta.

De slår fast: ”Att använda ansiktsmask kan resultera i betydligt minskad risk för infektion”.

De understryker samtidigt att användningen av ansiktsskydd måste kombineras med övriga hygienåtgärder, som att tvätta händerna ofta och länge.

Forskarna understryker också vikten av att hålla avstånd på mer än en meter.

*

Se mer: Sky News i Face masks and social distancing do work, but are not foolproof, says study, New York Times i Medical Workers Should Use Respirator Masks, Not Surgical Masks, CNN i Social distancing and masks reduce risk of getting Covid-19, review finds, Daily Mail i Standing three feet apart, wearing a mask cut coronavirus transmission risks.