Under inledande veckor av pandemin hade regeringen förtroende av 53 procent av de tillfrågade. I början på juni har förtroendet fallit till 41 procent.

Med tiden har det visat sig att de som varit kritiska till hur regering och myndigheter har hanterat situationen fått rätt i flera avseenden. När det nya coronaviruset spred sig till Sverige i februari var insatserna långsamma och begränsade.

Sverige tillhör de länder som har världens högsta dödstal i förhållande till befolkningens storlek.

I mätning från Demoskop framgår hur förtroendet därmed börjat minska. Från att regeringen haft förtroende hos 53 procent av svensk folket i april har förtroendet i början på juni fallit till 41 procent.

Myndigheterna har något högre förtroende. I en samlad bedömning svarade 65 procent att de hade ganska stort eller mycket stort förtroende i april. Nu i juni har det sjunkit till 55 procent.

– Med tanke på hur de svenska dödstalen sticker ut internationellt så är det slående att förtroendet i Sverige ligger kvar på en så hög nivå. Det vittnar om den stora tilliten som finns till det offentliga i Sverige, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, till Aftonbladet.

De som har ganska/mycket lite förtroende har ökat från 20 procent i april till 31 procent i början på juni. En ökning med mer än 50 procent på två månader.