Det finns potentiell risk för att ett nyupptäckt virus som finns hos grisar i Kina och har överföras till människor också ska börja spridan mellan människor.

Hittills har det nya viruset, som forskarna kallar G4 EA H1N1, inte utgjort någon fara för människor men forskare som har studerat det säger att man måste hålla noga uppsikt på det, eftersom det kan smitta människor.

Forskarna är oroas över att det kan mutera mer så att det också kan spridas människa till människa och därmed trigga igång en ny pandemi, rapporterar BBC.

Man har funnit bevis för att viruset har infekterat människor som arbetar i slakterier och grisfarmar i Kina.

Trots att en första svininfluensa inträffade 2009 menar forskarna att nu existerande vaccin inte verkar fungera mot det nya viruset.

Professor Kin-Chow Chang vid Nottingham Universitetet i Storbritannien säger till BBC: ”Just nu är vi upptagna av coronaviruset vilket är naturligt, men vi får inte förlora blicken efter nya potentiellt farliga virus”.