”Exportera snus till hela Europa”. Det skulle leda till harm reduction, skadereducering av tobakens påverkan på folkhälsan. Det säger riksdagsman Mattias Karlsson (SD) i podden ”Hälsa för ohälsosamma” med läkaren och författaren David Eberhard.

Vad är en konservativ folkhälsopolitik, frågar David Eberhard när Mattias Karlsson gästar 39:e avsnittet (lyssna här).

– Det handlar om synen på staten, om synen på individen kontra kollektivet. Vilken makt staten ska ha att införa repressiva åtgärder för att styra människor mot ett mer hälsosamt liv.

– Här finns en skiljelinje mellan libertarianskt inriktade konservativa, som i USA, och socialkonservativa av nordiskt snitt som Sverigedemokraterna är, säger Karlsson.

Eftersom konservativa här hemma verkar i en svensk kontext förväntas staten lägga sig i mer här, medger Karlsson.

– Vår konservatism har en ganska välvillig syn på välfärdsstaten och att människor tar hand om varandra inom ett samhälle och en nation. Där skiljer vi oss mot amerikanska konservativa som är väldigt skeptiska till statlig inblandning överhuvudtaget.

Nationell beredskap fattas

Om ni skulle ta fram en folkhälsorapport inom tankesmedjan Oikos vad skulle ni fokusera på?

– Det som kommer att bli en stor diskussion om är nationell beredskap. Vilka möjligheter har vi att tillgodose våra egna nationella behov? Och vilken mån är vi beroende av andra? Sverige har varit naiva. Inte vi konservativa, utan vänsterkanten i politiken. Det finns ingen framförhållning om grundläggande medicinsk försörjning.

– Det finns ett inslag av utopism i världsåskådningen hos de styrande till vänster. Man vill att världen ska vara en, och att man ska kunna lita på alla andra lika mycket som på oss själva. Man har helt kallt räknat med att medicinsk utrustning ska skickas till oss från utlandet, även om andra vill ha samma utrustning. Men när det kommer till kritan bryr sig alla mest om sina egna medborgare, säger Karlsson.

Vad tycker ni om Folkhälsomyndigheten?

– Där finns mycket kompetent personal och jag har ingen generell åsikt om en hel myndighet. Däremot har vi varit kritiska till hur man hanterat just coronakrisen.

Det var mer vanligt med sökning på mångfald, genuscertifiering, hbtq och liknande ord, än vad det var på epidemi på Folkhälsomyndighetens hemsida, det har du ingen synpunkt på?

– Primärt beror det på regeringen. Myndigheten styrs av regeringen. Där finns alla de här sakerna som man förväntas ägna sig åt. Det gäller nästan alla myndigheter. Under skogsbränderna 2017 hade vi bristande beredskap, saknade nödvändig utrustning, plan som kunde vattenbomba, men man hade hållit massor med kurser i genusteori och mångfald, svarar Karlsson.

Kärnverksamheten i fokus

Eberhard undrar om konservativ hållning inte innebär att man måste hålla på med politisk styrning av myndigheterna.

– Vi är tydliga med att det är kärnverksamheten som ska stå i fokus. Det är inte en kärnverksamhet att ägna sig om genusstudier.

Då måste man nästan förbjuda dem att göra det?

– Om man ser till att anpassa budgetarna så att den räcker till kärnverksamheten och inte till annat vid sidan av, det jag ser som mindre prioriterade uppgifter.

Förbättrad folkhälsa

Hur vill ni nå förbättrad folkhälsa? Idag så är väl målet med folkhälsa att man ska utjämna skillnader mellan människor och sluta gapet mellan olika grupper.

– Viktigaste steget är att komma till rätta med brister som finns i vården. Satsa på vården.

– Man hamnar annars i samma diskussion som när man pratar om inkomstklyftor. Att sluta en klyfta är inte det mest centrala, utan att i det här fallet förbättra folkhälsan för alla. En fattig får det ju inte bättre för att en rik blir fattigare. På samma sätt blir ju inte en sjuk friskare för att en som är kärnfrisk blir lite sjukare. Man ska höja alla från den position de befinner sig.

Rökning inkomst för staten

Krasst vinner staten på rökare, dels skatterna men främst att de som röker lever kortare och staten sparar pensionsutbetalningar. Ingenting ur ekonomiskt syfte talar mot att röka, men det är inte så enkelt?

– Nej, det allra främsta motivet för att vi som kollektiv bör bry oss, är moraliska argument. Varje människa är oersättlig. Att vi har någon typ av ansats om att försöka hjälpa människor att vara så friska och må så bra som möjligt, är inte detsamma som att förbjuda allt som är dåligt.

Karlsson talar om förebyggande insatser och vissa ekonomiska incitament som försöker styra konsumtionsmönster.

Ni gillar snus i Sverigedemokraterna?

– Det skulle vara bra om snus fick säljas i Europa därför att det förmodligen lett till färre antal rökare. Och därmed fått en positiv inverkan på folkhälsan.

Jag trodde det var för att snus var en del av den svenska historien.

– Ja, det är ju en speciell produkt på det sättet, sammanvägd med historia och tradition.