Frankrikes beslut att slopa franskt medborgarskap för fem terrorister upprätthålls av Europadomstolen för de mänskliga rättigheter (ECHR).

De fem, varav fyra marockaner och en turk, är dömda för terrorbrott. Därför blev de av fransk domstol också avtagna sina franska medborgarskap 2015. Beslutet överklagades till Europadomstolen.

Nu har Europadomstolen avkunnat sin dom: Frankrike har inte brutit mot de mänskliga rättigheterna när man dragit in medborgarskapen.

De fem som överklagat hade alla dubbla medborgarskap när de dömdes för förberedelse till terrordåd. De hävdade att berövandet av deras medborgarskap hade kränkt rätten till respekt för privatlivet och att det var en kriminell sanktion i förklädnad.

Domstolen konstaterade, så som man redan gjorts i ett antal domar, att terroristvåld i sig utgör ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter. Eftersom sökandena redan hade annat medborgarskapet har beslutet att beröva de fem från deras fransk pass inte gjort dem statslösa.

Dessutom medförde förlust av fransk medborgarskap inte automatiskt deportering från Frankrike. Om en sådan åtgärd skulle beslutas mot dem kan de på nytt hävda sina rättigheter i domstolen.

Slutligen konstaterade domstolen att berövande av medborgarskap inte är en straffrättslig påföljd och faller därför inte under förbudet mot att straffas två gånger för samma brott.