Gösta Andersson, 81, skulle lämnas att dö i corona. Först när hans barn krävt att han skulle få intensivvård räddades hans liv. Nu siktar han på sin 33:e Vätternrunda.

En orsak till att Sverige har en av världens högsta dödstal i corona är att äldre inte har fått adekvat vård när de insjuknat. Trots att det funnits tomma intensivvårdsplatser har covidsjuka äldre i många fall nekats vård.

Dagens Nyheter rapporterar om flera fall där läkarna i journaler beslutat: ”Noll intensivvård, noll hjärt-lungräddning, noll respirator”. Dessa äldre patienter lämnades att dö. En som fick läkarnas dödsdom var Gösta Andersson, 81.

I april fick Gösta först hosta och feber. Han blev sedan så dålig att han skickades i ambulans till Södertälje sjukhus, där han testades positivt för covid-19. 

Därifrån ringer en läkare till dottern och meddelar att hennes far blivit sämre men att man tagit beslut om att inte ge honom intensivvård.

”Ge honom en chans!!”

– Beslutet kändes så ogrundat och fel. Jag sa direkt: Pappa tränar till sin 33:e Vätternrunda, han har nyss vandrat i Alperna. Hans egen pappa blev 104. Ni måste ge honom en chans, berättar dottern.

Syskonen började ringa läkare och ansvariga i vården för att få dödsdomen ändrad.

– Vi satt med två telefoner parallellt och väntade på samtal och ringde, säger dottern. 

Tre timmar senare kom resultatet, som återges i journalen. På Södertälje var ”platssituationen svår”, men efter mycket ansträngning och konsultation fick Gösta plats på Iva på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Åtta dygn i respirator. Hemma efter totalt en månad, rapporterar DN.

Många har fått lämna livet i onödan

– När jag klev in genom dörren fick jag en klump i halsen. Egentligen skulle jag ha varit död. Nu lever jag tack vare mina barns räddningsaktion. För många är läkarens ord lag. Jag tänker på dem som inte har familj som kämpar för dem – hur många det är som fått lämna livet i onödan. Det här sker dagligen, säger Gösta när han intervjuas i hemmet där han nu förbereder sig för sitt 33:e cykellopp i Vätternrundan.

Dottern dömer ut hur svensk sjukvård bedrivs.

– Det här är så långt ifrån det samhället vi vill ha, där alla ska få vård på lika villkor. Det ska inte hänga på familjens förmåga till strid, säger hon.

Gösta vill ha en annan svensk sjukvårdspolitik än den som bedrivs nu.

– Ändra reglerna. Åldern får inte avgöra möjligheterna att få vård.

Ingen platsbrist på IVA

Gösta är ett fall där det gick väl till slut. Men Sverige sticker ut i en internationell jämförelse. Andelen äldre som fått intensivvård är avsevärt lägre i Sverige jämfört med grannländerna. Inskrivna patienter 70+ inom intensivvård var 30 procent i Norge, 49 procent i Danmark, men bara 21 procent i Sverige, enligt genomgång som Svenska Dagbladet gjort.

Äldre patienter har vägrats intensivvård trots att det aldrig funnits någon platsbrist. Lediga platser för covidpatienter i sjukvården har stått tomma. Bara inom intensivvården har Socialstyrelsen rapporterat om 30 procents överkapacitet under hela pandemin.

I andra länder gav man sina äldre vård. Så icke i Sverige. Trots ledig kapacitet har äldre lämnats att dö i svensk sjukvård.