För första gången är antalet flyktingar som lämnar Danmark fler än de som kommer till landet. Från nettoinvandring på mer än 16.000 personer för fem år sedan, visar statistiken för 2019 på en nettoutvandring.

Integrationsministeriet har undersökt hur många flyktingar och deras anhöriga som har invandrat respektive utvandrat ur Danmark under perioden 2011-2019. Statistiken visar att under 2019 översteg antalet utvandrare de som invandrade för första gången, skriver ministeriet på sin hemsida.

Under 2015 hade landet en nettoinvandring på 16.290 personer, vilket har förbytts mot en nettoutvandring under 2019 på 730 personer med flyktingbakgrund.

– Trevliga siffror. När allt kommer omkring är regeringens politik att flyktingarnas vistelse i Danmark är tillfällig. När det är möjligt är det bara naturligt för flyktingar att resa tillbaka till sitt hemland, säger integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

– Jag är glad att vi kan ge människor skydd medan det behövs. Men jag är också glad varje gång en flykting kan återvända hem.

– Många syrier har rest hem frivilligt, och många av dem med en påse med pengar i handen från den danska staten. Det kan förhoppningsvis hjälpa dem att etablera sig i sitt hemland och hjälpa till att återuppbygga landet efter inbördeskriget.

– Regeringen kommer att stärka insatserna för återvändande. Det är en av anledningarna till att jag har beslutat att skapa en ny hemresebyrå, som syftar till att hjälpa fler utlänningar utan lagligt hemvist i Danmark att åka hem, säger den danske integrationsministern.