Man tror inte det är sant. Poliser går in och tar ett helt boklager av titeln ”Det här är en svensk tiger” i beslag. Denna överdrivet snäva juridiska uttolkning av upphovsrätten måste få ett slut.

Det är Aron Flams bok som tagits i beslag. ”Det här är en svensk tiger” är en svidande vidräkning med Sveriges undfallenhet gentemot Nazityskland före och under andra världskriget.

Men skälet till att boken tas i beslag är en upphovsrättslig tvist.

Något som heter Beredskapsmuseet, en privat verksamhet, äger den tecknade tigern som användes under andra världskriget och som Bertil Almquist tecknade tillsammans med slogan ”En svensk tiger”. I en grotesk form av juridisk aktivism hävdar museet att den teckningen skulle vara fredad från att bli parodierad.

Teckningen på bokens omslag har nu blivit ett brottsmål hos Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet. De har inte nöjt sig med att utreda om en nidbild av den ursprungliga tigern är intrång i upphovsrätten, utan vidtagit den dramatiska åtgärden att beslagta de böcker man kommit över hos förlaget.

Beredskapsmuseet har fått blodad tand sedan man vann en upphovsrättslig strid mot Försvarsmakten 2007.

Men nu gäller det inte teckningen i sitt ursprungliga skick, utan en parodi på den.

Det är, som Mattias Svensson skriver i Aftonbladet, ”ett betydande ingrepp i den konstnärliga friheten och i möjligheten att berätta om vår svenska historia … Det här handlar inte om något billigt plagiat av kända klädmärken, utan om ett högst självständigt litterärt verk i ett land där tryckfriheten har en särställning i grundlagen.”

Det är något som är fel när åklagare och polis åsidosätter det fria ordet och låter det väga lättare än en strikt tolkning av upphovsrätten till varumärken.

Om inte domstolarna rättar till detta, måste lagförändring ske.