När finansminister Magdalena Andersson (S) debatterade arbetslösheten i riksdagens kammare såg hon något ”i grunden positivt” med att så många inte är i arbete.

S-regeringen har desperat behov av att visa upp något positivt. Vad som helst! Och vad väljer då finansministern i gårdagens debatt om arbetsmarknad? Jo, hon gör det något udda tricket, i ren George Orwell-stil, att göra högt arbetslöshet till Socialdemokratins stora framgång.

Det påpekades i debatten att de som inte fick jobb tidigare nu ska konkurrera med alla dem som i coronapandemin nyss blivit arbetslösa. Risken ökar markant för att bidragsberoendet och utanförskapet fördjupas, och därmed att den katastrofalt dåliga integrationen ytterligare förvärras.

Finansministern pressades också om att alla EU-länder fram till februari i år haft en bättre utveckling av sin arbetslöshet än Sverige sedan 2014. Sverige är sämst på att minska arbetslösheten. När Andersson får frågan om detta oroar henne, svarar hon istället med att se positivt på saken.

Jo, så här säger hon, enligt riksdagens eget protokoll:

”Det går alltså … väldigt bra med arbetskraftsutbudet. Detta är i grunden positivt, för ska man komma i jobb måste man såklart vara med på arbetsmarknaden.”

Den som är arbetslös räknas till ”arbetskraftsutbudet”. Man söker jobb. Men är utan ett. Ändå ser finansministern det som positivt. Man skulle ju kunna jobba – om tomten bara ordnade det. Enkla jobb som de jobbsökande skulle klara av.

Nu är det ju så att invandring per automatik leder till stort ”arbetskraftsutbud”. Problemet är ju att det inte finns några jobb som de klarar av. Och detta har Sverige misslyckats med i årtionden. Ändå låter de styrande partierna ”arbetskraftsutbudet” att öka genom fortsatt stor tillströmning av nya migranter.

Att bygga upp ett allt större utbud som det inte finns någon efterfrågan på, är ett ekonomiskt handhavande som är vansinnigt korkat. Men S-regeringar är duktiga på det. På 1970-talet lät man varven öka utbudet av oljetankers genom statsbidrag, fartyg som sedan osålda låg förankrade i norska fjordar där de rostade sönder. När man hanterar en växande migrationspopulation på samma sätt – förvaring utan framtid – blir inte resultatet rostiga plåtar som man kan skrota, utan social oro, upplopp och laglöshet.

Socialdemokratin är bevisat urusla på att ta hand om för stora utbud. Låt oss istället se till att minska detta utbud som saknar efterfrågan.