Många är upprörda sedan utrikesminister Ann Linde (S) medverkat i en intervju i tysk TV och där framfört flera grova felaktigheter om den svenska ”strategin” kring coronapandemin. Men det är bra att regeringen visar att den är naken.

Det gick inte bra för Ann Linde när hon mötte en journalist som ställde skarpa frågor. Det krävdes tyska Deutsche Welle för att en svensk minister skulle få annat än snälla och inställsamma frågor om coronastrategin: Sweden’s Foreign Minister Ann Linde on Conflict Zone.

Osakligt om corona

Överdödlighet i äldreboenden. Källa: SVT.

S-ministern förmedlade flera osakligheter.

Utrikesministern antyder flera gånger att bristerna i äldreomsorgen beror på att de ofta är privata. Det är en ren lögn. Dels är andelen privata äldreboenden liten, dels finns statistik som visar att överdödligheten varit lägre i privata boenden än i kommunala i Stockholmsregionen där flest privata alternativ finns.

I intervjun säger Linde, ”Vi har ingen överdödlighet längre”. Men enligt SCB:s senaste redovisade statistik för överdödlighet – vecka 23 – råder det fortfarande en viss överdödlighet. I Stockholm hade dessutom överdödligheten ökat något jämfört med veckan innan.

Utrikesministern får kritik från många håll, något som Nyheter idag har rapporterat.

Dödligheten i Sverige tillhör världens högsta

Det som inte kommer upp i intervjun, men är i högsta grad illavarslande: Sverige tillhör de länder som har högst antal rapporterade döda (per miljon invånare) i världen.

Sverige ligger på femte plats i högst dödstal, med nära 500 per miljon invånare i mitten av juni. Endast Belgien, Storbritannien, Spanien och Italien har högre dödstal.

Våra grannländer ligger långt ned på listan. Danmark har 103 döda/miljon, Finland 59 döda/miljon och Norge 46 döda/miljon.

Också när det gäller antalet döda senaste veckorna, per sjudagarssnitt, ligger Sverige fortsatt högre än de flesta västländer (se graf nederst).

Regeringen försöker frisera bilden

Statsminister Stefan Löfven gör det, och nu har också utrikesminister Ann Linde gjort det. Man försöker frisera bilden av coronadöden i Sverige. Det borde man naturligtvis låta bli att göra. Det går inte ursäkta över 5.000 dödsfall.

Det både regering och opposition borde göra är att se till att utvärderingen av vad som hände och varför blir så grundlig som möjligt.

Det enda som skulle kunna rädda regeringen är om det visar sig att andra länders underrapporterat medan Sverige varit så mycket bättre i att snabbt fånga in statistik om coronadöda. Detta hävdade svenska myndigheter i början på pandemin, men tillbakavisades från Norge och Finland.

Om de preliminära uppgifterna – om att Sverige har tio gånger fler döda per capita än Norge och Finland – visar sig vara riktiga finns det allvarliga brister i svensk välfärdspolitik.

Har svensk välfärd offrats för annat?

För egen del skulle jag inte bli förvånad om välfärdens kvalitet i vård och omsorg sänkts därför att skattepengarna behövts till annat. Den migrationspolitik som de gamla partierna varit rörande överens om att bedriv i årtionden, trots att det saknats folkligt stöd för den, har urholkat välfärden för landets medborgare.

*

Svenska dödsfall fortsätter vara flera gånger högre än i grannländerna. Källa CDC.