Sverige har betydligt högre dödstal i coronapandemin än grannländerna. Nu måste ansvar utkrävas, skriver Jimmie Åkesson på DN-Debatt.

Den svenska regeringen har från dag ett valt en linje som särskiljer sig från hur andra länder reflekterat och agerat. Strategin i Sverige var att inte försöka trycka tillbaka smittan, utan att i stället försöka begränsa den, samtidigt som riskgrupper skulle skyddas. I den bemärkelsen har man misslyckats kapitalt, konstaterar Jimmie Åkesson.

Ansvariga för de felbeslut som tagits bör överväga att lämna sina positioner med omedelbar verkan. Anders Tegnell bör därmed avgå.

Regeringen måste samtidigt ta klivet ut ur skuggorna och ta fullt ansvar för den negativa händelseutvecklingen vi sett sedan krisen började. Låt oss sedan se till att de misstag som gjorts aldrig upprepas igen.

Regeringen har genom sitt krampaktiga handlande exemplifierat själva sinnebilden för ett svagt politiskt ledarskap.

Åkesson påtalar ett antal åtgärder som borde ha vidtagits, alltifrån en starkare beredskap som föreslagits före pandemin, till snabba och konkreta insatser innan smittan fick fäste i Sverige. Han pekar på hur lokala beslutsfattare agerade tidigt.

Men dessa förslag har negligerats.

I efterhand har Anders Tegnell talat om att dessa åtgärder, som ett ”mittemellan-läge”, vore en mer fördelaktig strategi om vi skulle stöta på samma sjukdom igen. 

Först när de ansvariga tar sitt ansvar och avgår visas det svenska folket att man tar ansvar för de misstag som begåtts.

Sverige ligger i topp-tre för länder med högst dödstal.