Under pandemin har hela 70.000 operationer ställts in i svensk sjukvård, och i många regioner fortsätter operationsköerna att växa. Effekterna av coronakrisen är inte över.

Om pandemin fortsätter finns enligt Läkarförbundets utredare risk för att 200 000 operationer kan ställas in i år. Prognosen bygger på data från kvalitetsregistret SPOR.

En kartläggning som SVT gjort visar att det finns en stor oro när det gäller höstens vårdskuld.

– Sveriges vårdskuld är oroväckande stor. Den var stor redan innan pandemin, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

Vårdpersonalen är rädd att redan uppskjutna semesterveckor ska skjutas fram ytterligare.

– Jag tror att vi kommer ha mycket sjukskrivningar i höst. Med tanke på att vi har ett stort vårdberg och inte vet vart pandemin är på väg så finns det stor farhåga att de här semesterveckorna inte kommer att ges ut, säger Anna Åström, Vårdförbundet Uppsala.

Fullt överallt

Regionerna i Dalarna och Västra Götaland uppger att köerna kommer att öka ytterligare i sommar.

– Tidigare har vi ibland köpt platser i andra regioner. Det går inte nu. De har också en vårdskuld, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör region Dalarna.