Internationellt storskaligt fiske med stora trålare tömmer Östersjön på fisk. Lokala fiskare vittnar om kraftigt minskade fångster.

De stora fiskebåtarna, industritrålarna, riktar in sig på strömming just när den samlas i stora stim för att gå in i skärgården och föröka sig. Detta storskaliga fiske har förödande effektivitet när de sveper genom stimmen med sina finmaskiga nät.

När lasten är full åker de till Skagen i Danmark och säljer fisken till fiskmjölsfabrikerna där. Sedan återvänder till Östersjön och börjar om på nytt.

De lokala fiskarna har därmed fått se sina fångster av strömming halveras de senaste fem åren, enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. Traditionella yrkesfiskare i skärgården vittnar om att strömmingsfångsten är en tiondel av vad den brukade vara.

– Det är förbaskat dåligt. Det går utför snabbt nu, säger yrkesfiskaren Rune Wikström på Möja till Mitt i.

För tio år sedan fick han omkring 100 kilo strömming per dag. Nu får han 10 kilo. Men för den 78-årige fiskaren Rune Wikström, som är en känd skärgårdsprofil, räcker det till då han filéar alla fiskar själv till familjens restaurang på Möja.

– Fast de där tio kilona blir svårare och svårare att få tag i, säger han.

Han tror inte det pågående industriella fisket är hållbart. Strömmingen är dessutom basföda åt andra fiskarter som torsk, lax, gädda och gös och minskar deras tillgång på strömming får det följdverkningar.

– Det här undergräver alla förutsättningar för ett hållbart, konsumtionsinriktat fiske som är ett av regeringens mål för Östersjön, instämmer fiskerikonsulent Henrik C Andersson på Länsstyrelsen.