Att många äldre dör sedan de blivit coronasmittade på äldreboende bekräftas av ny statistik. Av alla på äldreboende som är över 70 år har 1,2 procent dött i corona fram till 28 april med dödsorsaksintyg. Det är tio gånger så många som i hela åldersgruppen 70+.

På dagens presskonferens om coronapandemin presenterade Socialstyrelsen för första gången statistik om antal döda i åldersgruppen 70 år och äldre.

Källa: Socialstyrelsen.

Totalt i åldersgruppen, som omfattar ungefär 1,5 miljoner personer, har 1.877 dött i corona enligt dödsintyg fram till 28 april.

Av de som dött bodde 948 personer på äldreboenden, medan 493 döda hade hemtjänst med personalbesök i hemmet.

Det betyder att 0,12 procent av alla över 70 år har dött i corona med dödsintyg fram till 28 april.

Andelen döda har varit tio gånger högre bland de som bor på äldreboende och varit äldre än 70 år: 1,2 procent. (948 av 79.410 personer).

Andelen döda med hemtjänst och som fyllt 70 år är dubbelt så stor som i hela åldersgruppen: 0,25 procent. (493 av 191.910 personer).