Sölvesborgs kommun går längre än vad Folkhälsomyndighetens råd föreskriver när det gäller att stoppa coronavirusets spridning bland äldre. 

Kommunen har beslutat att munskydd ska vara obligatoriskt hos personalen som arbetar inom äldreomsorgen, rapporterar Nyhetsbyrån.

Kommunledningen har beställt munskydd från Kina tillsammans med grannkommuner som hakat på initiativet för att skydda de äldre och övriga riskgrupper. De ska levereras inom kort.

Kommunen, som styrs av SD, M, KD och SoL-partiet, har legat före övriga Sverige när det gäller att bekämpa smittspridningen. Man beslutade tidigare än de flesta, redan 10 mars, om att införa besöksförbud på äldreboenden. Något som regeringen införde nationellt först den 1 april.

Den 23 mars stängde kommunen bibliotek, fritidsgårdar och musikskolan för att förhindra spridningen av smittan. 

Båda besluten kvarstår fortfarande – och två månader senare är det många kommuner som tagit liknande steg. 

Vi sitter inte och väntar

Samstyret har gått mot strömmen och fattat beslut både snabbare och mer långtgående än de nationella råden och rekommendationerna.

– Vi kan inte i en extraordinär situation sitta och vänta på att myndigheterna ska landa i samma slutsatser som vi, säger Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi som politiker har ett ansvar för beslut vi fattar och beslut som inte fattas. Vi måste våga ta initiativ, säger hon till Kvällsposten

Skyddar de äldre

Robert Lindén (SD), ordförande i Sölvesborgs omsorgsnämnd, säger att kommunen konsekvent gått längre än Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda de äldre.

 – Jag tycker nationellt sett man varit alldeles för försiktig. Det är bekvämt att luta sig mot myndigheter och expertisen men ibland måste politiken kliva in och ta ett steg längre, säger han.

Kommuen har även etablerat ett isoleringscenter i form av sex platser i en helt avskild byggnad på ett vårdboende där coronasmittade inom kommunens äldreomsorg ska vårdas.

– När man sedan har en brukare som är konstaterat smittad så har man en dialog med brukaren och de anhöriga om den kan tänka sig att flytta till det här isoleringscentret. Sedan inträder ett specialteam som har utbildats i hur man ska hantera smittade , säger Robert Lindén.  

En på tusen

Än så länge har endast en person av totalt över 1.000 brukare i äldrevården i kommunen smittats av covid-19, enligt Lindén. Den smittade har förflyttats till det särskilda boendet och ska nu vara på god väg att återhämta sig.