Smittspridningen inom äldreomsorgen är hög. För att kunna åtgärda detta är det viktigt att information finns tillgänglig. Men Socialstyrelsen mörklägger viktiga uppgifter i maskopi med de värst drabbade kommuner i Södermanland.

Sedan flera veckor har Eskilstuna-Kuriren försökt få ut uppgifter om hur många äldre som är smittade i Sörmlands kommuner. Detta sedan IVO (Inspektionen för vård och omsorg) pekat ut Sörmland som den värst drabbade delen av landet när det gäller misslyckandet att skydda denna sårbara riskgrupp från coronasmitta.

Kommuner mörklägger genom lögner

Men istället för att hjälpa till att skapa klarhet om smittläget, har åtta av tio kommuner hävdat att de inte vet på vilka äldreboenden coronasmitta finns eller hur många äldre som är smittade på boenden. Tidningen har avslöjat att detta är en falsk uppgift från kommunerna.

Samma dag som kommunerna hävdar att de inte har någon sammanställd information om smittspridning, rapporterar länsstyrelsens krisledning att man totalt konstaterat smitta på 23 av länets äldreboenden. Enligt rutinerna ska provtagning ske vid misstänkt smitta och vid smitta ska medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i varje kommun informeras.

Tidningen har fått bekräftat av mellanchefer att denna rutin följs och att sammanställningar görs för att ha kontroll över behovet av skyddsutrustning.

Ändå hävdar kommunerna att uppgifterna inte finns sammanställda.

Är det inte tjänstefel att inte veta hur många som är smittade, frågar Eskilstuna-Kuriren.

– Det är inte den bedömning jag gör, säger Anna Sandklef, tf kommunchef i Gnesta kommun.

Men tidningen kan avslöja att Gnesta har rapporterat åtta smittade på äldreboenden till Socialstyrelsen.

När tidningen efter detta avslöjande frågar om det inte är att ljuga, när man fortsätter hävda att man inte vet hur många som är smittade, svarar kommunchefen ”jag får återkomma”. Men gör det inte. Istället säger äldreomsorgschefen Elisatbet Norberg att man vet hur många som är smittade men inte tänker berätta det på grund av sekretess.

Liknande svar lämnar andra kommuner i Sörmland. ”Vi kan väl ha koll på saker och ting utan att ha det exakta uppgifterna sammanställda som du ber om”, säger kommundirektör Sari Eriksson i Katrineholm till tidningens reporter.

Socialstyrelsen i maskopi med kommunerna

För att kunna leverera skyddsutrustning startade Socialstyrelsen den 15 april ett register som ett samlat nationellt verktyg. Kommunerna ombads fylla i en standardiserad rapport om tillgång på skyddsutrustning och hur många som är smittade inom äldreomsorgen. Båda uppgifterna behövs för att Socialstyrelsen ska kunna fördela tillräcklig mängd skyddsutrustning.

Men när Eskilstuna-Kuriren begär ut vad kommunerna rapporterat till Socialstyrelsen hjälper myndigheterna till att mörklägga genom att dölja siffror i myndighetens lägesrapport. Man täcker över kolumner med ett grått fältet. Det är placerat över siffrorna som tidningen efterfrågar. I det grå fältet står det: ”Borttaget, utredning pågår”.

När tidningen frågar ställföreträdande krisberedskapschefen Taha Alexandersson på Socialstyrelsen varför myndigheten döljer uppgifter, svarar hon att det kommunerna rapporterat ”aldrig varit borttaget”.

Men tidningen publicerar skärmdump som visar hur uppgifter döljs. Dessutom avslöjar man mejlväxling mellan kommunerna och Socialstyrelsen om hur man kan förhindra insyn.

Kommunerna vill nämligen inte rapportera in fakta till det nationella registret innan Socialstyrelsen kan tala om hur man ”ställer sig till att dela ut information vid eventuell begäran, tex från media”. Enligt länsstyrelsen har Socialstyrelsen svarat att RSA-sekretess gäller ”hela kedjan”, alltså sekretess på uppgifter i alla led i rapporteringen.

Men tryckfrihetsexperter menar att RSA-sekretess inte kan gälla hela kedjan. Sekretess ska prövas i varje steg. Dessutom är det ”långsökt” att se vilken skada informationen kan orsaka i krishanteringen, det som är kravet för att RSA-sekretess alls ska gälla.

Då hävdar Taha Alexandersson att Socialstyrelsen blivit misstolkad. Men myndigheten fortsätter hävda RSA-sekretess för att neka utlämnande av information.

*

Se mer i Eskilstuna-Kuriren: Socialstyrelsen plockade bort uppgifter – nekar (5 maj), Så planerade cheferna mörkläggningen – vi har mejlen (3 maj), Kommuncheferna: Vi har inga siffror (2 maj), Coronakrisen bland äldre mörklagd av kommunerna (2 maj).