Forskare arbetar med hypotesen att nikotin binder till samma receptorer som coronaviruset och på så sätt hindrar viruset från att tränga sig in i cellerna.

Svenska forskare har börjat titta på om tillgängliga befolknings- och hälsoregister ger tillräckligt med data för att starta en svensk fallstudie om snus ger en skyddande effekt mot coronaviruset. I studien skulle man tillfråga coronapatienterna om deras snusvanor och sedan jämföra med hur allvarligt sjuka de är.

– Man skulle kunna tänka sig att nikotin kan användas som behandling vid covid-19, säger Cecilia Magnusson, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin till DN.

Om nikotin visar sig ha en skyddande effekt kan ämnet användas i behandling av covid-19.

– Man kan också tänka sig att människor som överväger att sluta snusa i nuläget kanske väljer att vänta med det tills efter pandemin, säger Cecilia Magnusson.

Uppgifter pekar på att nikotin skyddar

Skälet till att svenska forskare vill studera snuset är att utländska rapporter inkommit om att rökare klarar coronaviruset bättre än andra.

I Frankrike röker 25 procent av invånare. Men bara fem procent av de 482 patienter som låg inne för allvarlig covid-19 uppgav att de rökte dagligen.

Enligt en forskargrupp finns det uppgifter som pekar på att rökare inte löper lika hög risk att drabbas av svåra komplikationer av viruset. Även brittiska forskare har fått liknande resultat i studier.

Hypotesen är att nikotinet binder till samma receptorer som coronaviruset och på så sätt hindrar viruset från att tränga sig in i cellerna.