Under riksdagens speciella debatt om döden i äldreomsorgen framförde Sverigedemokraterna kravet på att en Coronakommission tillsätts för att utvärdera vad som gått fel.

– Regeringens hantering av pandemin kan i det närmaste beskrivas som en ättestupa, sa Ann-Christine From Utterstedt (SD) i riksdagens kammare på fredagsförmiddagen.

– Man har systematiskt nedprioriterat äldreomsorgen, både personal och dem som brukar den. Det är smärtsamt tydligt i denna kris.

– Varför valde regeringen en coronastrategi som tog livet av så många människor?

Hon framförde att Sverigedemokraterna drivit frågan om språkkrav i äldreomsorgen och att arbete i äldreomsorgen aldrig får ses som ett enkelt arbete där man kan slussas in som arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

– Genom Ädelreformens genomförande tappades viktig medicinsk kompetens och många kommuner har inte klarat av att bedriva en tillfredsställande vård och omsorg.

Sverigedemokraterna kräver att en coronakommission tillsätts omgående. Därmed vill fyra partier, också M, L och KD, en kommission så snart som möjligt.

– Det som inte fick hända hände. För detta ska regeringen hållas ansvarig, avslutade Ann-Christine From Utterstedt.