Ett tiotal skolor i Sverige drivs av personer med kopplingar till våldsbejakande extremism. Lagändringar krävs för att kunna stoppa verksamheten.

Vetenskapsskolan i Göteborg som hade IS-krigare på personallistan var inget udda undantag. När kritik framfördes stöptes verksamheten om och bytte namn till Safirskolan, innan Skolinspektionen drog in tillståndet förra året. Nu avser annan kritiserad islamistisk förening att starta undervisning i skolan, vilket Samtiden rapporterat.

Skolor verktyg för att sprida islamism

Våldsbejakande extremister är ihärdiga i att få kontroll över skolbarn och ungdomar. De försöker med alla metoder starta och behålla skolor i sitt våld.

– Personer som vi haft uppföljning på och arbetat mot har startat och bedrivit skolverksamhet. Det handlar om flera aktörer och ett tiotal skolverksamheter totalt, säger Johan Olsson, operativ chef hos Säkerhetspolisen till Sveriges Radio.

Det rör sig om hundratals barn som går i skolor och förskolor som kontrolleras av personer som kopplas till våldsbejakande extremism.

– Exakt hur det påverkar skolorna är ju svårt att säga, men det är tydligt att man använder skolorna för att få ut ett ideologiskt budskap och att det finns koppling till våldsbejakande extremister som jobbar på skolorna, säger Johan Olsson.

Skolor används för rekrytering

Säkerhetspolisen kan konstatera att extremister uppfyller flera syften genom att driva skolor.

– Det är både ett sätt för extremister att finansiera verksamhet, men också ett sätt att nå ut och skapa förutsättningar för att rekrytera och radikalisera.

Enligt Säkerhetspolisen är det en lagändring som behövs för att förhindra att våldsbejakande extremister använder skolor som plattform. Nyligen föreslog en statlig utredning att det ska införas ett demokrativillkor när man prövar vem som ska få driva en skola.

– I grunden så behövs det ett regelverk som gör att varken våldsbejakande extremister eller andra antidemokratiska organisationer får bedriva skolverksamhet. Skattemedel ska inte gå till att bedriva skolor som inte vilar på en demokratisk värdegrund, säger Johan Olsson.

Skattepengar går till våldsbejakande verksamhet

De stora tillskott av skattemedel som godkända skolor erhåller kan dessutom föras över till och finansiera våldsbejakande verksamheter.

– Vi har sett och tittat på en del transaktioner och det har funnits en del åtgärder och misstankar om brott kopplat till det också, så det är också en del av problematiken, konstaterar operative chefen vid Säpo.

*

Se mer: Säkerhetspolisens pressmeddelande med länkar till aktuella dokument