I svenska åsiktskorridoren låter det som att alla vill ha integration. Men det är fel. Invandrargrupper driver på för ökad segregation.

Varför är valdeltagandet i invandrartäta områden bland de lägsta i landet? Den allmänna uppfattningen är att information saknas. Men i ett reportage i Svenska Dagbladet beskrivs hur islamister aktivt vill förhindra att muslimer deltar i det svenska samhället.

Och det gäller inte bara demokrati som är förkastligt i det av kristendom präglade Sverige.

Musikundervisning är haram

”Gemensamt för de tre inriktningarna [av salafismen] är dock målet att implementera ett islamiskt system i samhället och sedan nå paradiset. Salafister är också odemokratiska, förespråkar könssegregering och har slöjkrav, begränsar kvinnor i den offentliga sfären och är mot idrottsutövning och att lyssna på musik.”

– Vi har elever här som inte går på musiklektionerna, inte på idrottslektionerna och inte på religionen. Det började med musiken som ansågs vara haram, och så eskalerade det, säger en polis som arbetar med integrationsfrågor i Borås till tidningen.

Rykte om ”kristet” vatten

Problemens omfattning i skolan, med elever som inte deltar i undervisningen, ”blev en chock” även för poliser som tidigare arbetat mot extremism.

– Det är ofta rykten som sprider sig. Som att de plötsligt inte kunde dricka vattnet för att det ”var kristet”. Eller ens måla med vattenfärger.

Oron är att en ny islamisk skola för barn blir ännu en arena för dessa problem.

Småflickor i slöja

Hur extrem segregationen är kan avläsas i hur utbrett och tidigt flickor bär slöja.

– Vi har uppgifter om att de börjar sätta på slöja på flickor från 15 månaders ålder, säger polisen om läget i Borås.

Islamistisk isolering genom friskolor

I Borås befarar lokala myndigheter att en ny islamisk skola kommer att förstärka isoleringen i stadens utsatta områden.

Föreningen islamiska skolan, som driver Römosseskolan i Göteborg, har fått rätt att etablera en islamisk friskola i Borås. Den nya skolan har plats för 500 grundskoleelever och ska erbjuda ”fördjupande islamstudier”, vilket i sig inte är ett problem om läroplanen följs.

– Men det är förödande, och det struntar Skolinspektionen i och det tycker vi är… nästan kränkande faktiskt. Detta kommer att fortsätta isolera människor, öka indelningen i vi och dom, säger Peder Englund, chef för Borås kommuns säkerhetsavdelning CKS, Centrum för kunskap och säkerhet.