Inför språktest för nyanställda inom förskola, fritidshem, äldreomsorg och funktionshinder. Det föreslår nu Socialdemokraterna i Göteborg, sedan Sverigedemokraterna föreslagit det.

– Det är självklart att de som utbildar våra barn och tar hand om våra äldre ska kunna bra svenska, säger Jonas Attenius (S) till Göteborgs-Posten.

– I grunden handlar det om kvaliteten inom välfärden, det är viktigt att kunna kommunicera på svenska. Det är oerhört avgörande, inte minst inom äldreomsorgen, säger Jonas Attenius (S).

Han menar dessutom att kraven på personalens språkkunskaper höjts till följd av den offentliga sektorns ökade krav på dokumentation.

SD-motion i grunden

Socialdemokraterna agerar sedan Sverigedemokraterna lagt en motion om att införa språkkrav inom äldreomsorgen. Kommunalrådet Jörgen Fogelklou (SD) välkomnar omsvängningen från Socialdemokraterna.

– Det är en självklarhet. Man måste kunna svenska språket för att kunna jobba med äldre eller barn. Allt annat vore orimligt, säger han.

Han tycker att partierna borde överlägga om frågorna.

– Om man vill ha igenom saker måste vi börja samtala med varandra, säger Fogelklou.

I andra kommuner har S och M röstar nej till språkkrav

Sverigedemokraterna har i andra kommuner också lagt liknande motioner. Men där har S och M röstat ner förslaget.

I Fagersta yrkade S i kommunstyrelsen på avslag av motionen förra veckan. Och så blev det, rapporterar Fagersta Nyheter. Slutlig omröstning sker på kommunfullmäktige.

I Vallentuna röstade också kommunstyrelsen för avslag av Sverigedemokraternas motion om språkkrav för anställning inom omsorg. Då på förslag av den moderate kommunstyrelseordföranden med motiveringen, ”det administrativa arbetet som krävs för att genomföra detta inför varje anställning bedöms som tidskrävande, kostsamt och omständligt med osäker effekt”. Under kommunfullmäktige i december 2019 röstar alla partier utom SD mot språkkrav inom omsorgen i Vallentuna.