Bostadsbristen för unga är svår. Regeringens politik försämrar deras möjligheter att skaffa första egna hemmet. Nu lägger SD flera förslag för att öppna bostadsmarknaden för unga.

Bostadssituationen för Sveriges unga har under en lång tid varit ett stort problem. Bostadsköer som kräver att den potentiella hyresgästen har köat i många år, bara för att ha en chans till bostad. Marknaden för bostadsrätter är även den oerhört svår för många unga att ta sig in på; höga bostadspriser, krav om amortering och kontantinsatsen i sig, utgör höga ekonomiska trösklar.

Ovanpå detta kommer kravet om att låntagaren ska kunna klara en ränta på 7 procent, vilket utgör en oerhört hög månadskostnad på en bostad för till exempel två miljoner.

En bostad för två miljoner kronor kräver en kontantinsats på 300 000 kronor (15%) inledningsvis. Vidare tillkommer amorteringen på lånet, på ca 2 800 kronor per månad, eller 4 250 kronor per månad, beroende på låntagarens bruttoinkomst.

Dessutom kräver bankerna att personen som lånar, ska klara en räntekostnad om 7 procent, vilket blir cirka 9 900 kronor per månad. Lägger man sedan till månadsavgift och driftkostnader, hamnar summan ganska snabbt på över 15 000 kronor per månad, för en bostad som kostar två miljoner kronor, vilket kan ses som en ganska vanlig prisnivå på en mindre lägenhet i storstäderna.

Det är således väldigt svårt för unga människor, i början av sin karriär, att få tag i en bostad. Att spara ihop till en kontantinsats på flera hundra tusen kan ta många år, och än mer problematiskt kan det vara att uppfylla kraven för lån. Det är svårt för de flesta att klara en bostadskostnad på 15 000 kronor per månad och samtidigt ha pengar över till annat, såsom mat, inte minst för unga människor.

Kraftfulla förslag

Sverigedemokraterna har under en lång tid lyft problematiken och har lagt flera förslag för att hjälpa Sveriges unga att få tillgång till en bostad.

– Det handlar om en rad kraftfulla förslag, både för hyresrätter och bostadsrätter, som skulle göra stor skillnad för framförallt unga som söker sin första bostad, säger Roger Hedlund (SD) bostadspolitiske talesperson till Samtiden.

– Alltifrån så kallade kompiskontrakt, som innebär att flera hyresgäster kan vara likvärdiga ägare av samma hyreskontrakt, till särskilda ungdomslån och regeländringar som möjliggör för unga att köpa en bostad, säger han. 

Riv upp det orimliga amorteringskravet

2018 införde regeringen hårdare krav på amortering, att man utöver de första 2 procenten även ska betala av ytterligare 1 procent på sitt bostadslån, vilket om inte annat, totalt har stoppat alla möjligheter till ett eget ägt boende för unga utan startkapital från sina föräldrar.

– Det amorteringskravet ska rivas upp omgående, menar Hedlund.

Statligt startlån och underlättat sparande 

– Vi vill också uppmuntra till bostadssparande och göra detta avdragsgillt, sparande till den egna insatsen ska kunna vara möjligt inom rimlig tid, säger han.

Tillsammans med ett statlig startlån till förstagångsköpare med låg ränta, innebär det att fler unga kan komma in på bostadsmarknaden och få möjligheten att flytta hemifrån.

Korttidskö och lägre krav för nybyggnation

Egen kö med korttidskontrakt för unga i väntan på ett förstahandskontrakt och kompiskontrakt, där flera går ihop och delar på en större lägenhet, skulle också öppna upp för nya möjligheter.

– Att sen se över frågor som kravet på att det ska finnas hiss till påbyggnadsvåningar, skulle göra att fler bostäder till rimliga priser kan tillföras i bostadsbristens Sverige, menar Hedlund.

Hyr först och köp på längre sikt 

En annan modell som behöver utvecklas är hyrköp av sin bostad.

– Här kan de utan egen insats bitvis bygga upp en insats under tiden man bor i bostaden och där man samtidigt kan tillgodoräkna sig eventuell värdeökning, säger Hedlund.

De här förslagen tillsammans skulle på sikt skapa nya förutsättningar på en bostadsmarknad som idag hamnat i ett moment 22 och där migrationspolitiken helt slagit ut ungas möjligheter att hitta sin första bostad och som samtidigt inte innebär nyproduktionens höga hyror.

*

Se mer: debattartikel i Aftonbladet: Corona tar inte bort bostadsbrist för unga