Novus presenterar opinionssiffror som bekräftar tidigare trend under coronakrisen. Men mätningen utfördes med start 27 april. Den är alltså redan gammal.

KOMMENTAR. Under en kris är det naturligt att väljarkåren vill hoppas på att statsministerpartiet ska klara av att sköta en akut situation då tusentals människor dör. Därför sluter man upp bakom Socialdemokraterna under krisläget. Liknande trend finns i de flesta andra demokratier i världen.

En annan faktor som är olik under denna vår är ett snabbare händelseförlopp än i vanlig politisk verksamhet. Det gick mycket fort från att viruset enligt experterna inte alls skulle nå Sverige 13 februari, till det första dödsfallet 11 mars och till att det 7 maj fanns 3.040 konstaterade dödsfall i corona, och att dödstalen fortsatte växa till över 4.000 den 25 maj.

I ljuset av detta är det viktigt att konstatera att det som är Novus ”nya” mätning publicerad av SVT idag startade sin mätning 27 april. Den innehåller alltså en månad gamla svar.

Mycket talar för att de som svarat mer haft den akuta krissituationen för ögonen när de svarat, än att de kommit till situationen då man börjar utvärdera hur statsministerpartiet faktiskt klarade av att sköta den akuta situationen.

Väljarnas utvärdering har inte börjat

Det är först när väljarkåren är redo att utvärdera coronakrisen som det mer långsiktiga eller uthålliga opinionsläget kan avspegla sig i opinionsmätningarna.

Förmodligen kommer det att ta ett antal månader innan en ”post-corona” tideräkning kan börja – i bästa fall. Och då i medicinskt hänseende.

”Hur beständig denna [Socialdemokraternas] ökning blir kan dock ingen svara på idag. Skulle kritiken mot regeringens agerande under krisen hårdna framöver och få fäste i bredare väljargrupper lär opinionsstödet för Socialdemokraterna åter faller tillbaka”, skriver Mats Knutson, SVT:s inrikespolitiske kommentator.

Så är det. Hade S visat tydligt ledarskap och agerat på ett handlingskraftigt sätt i kris, då skulle partiet säkert mer långsiktigt kunnat stärka sin ställning i väljarkåren. Men man har gjort precis tvärtom, uppvisat en tafflighet och ofta gömt sig bakom experter. Dessutom uppvisar Sverige högre dödstal än andra länder, särskilt jämfört med våra nordiska grannar.

Många har därför förundrats över hur S kunnat öka till över 30 procent mitt under denna tafflighet. Men opinionsmätningarna sker inte i realtid, utan är ofta flera veckor gamla, och väljarnas utvärdering tar dessutom tid innan effekterna slår igenom (något som diskuteras i senaste poddavsnittet i ”Samtidigt”).

Senaste Novus

Med dessa reservationer, vad finns att säga om den idag publicerade majmätningen? Först: alla förändringar ligger inom felmarginalen. Vi ser alltså fortfarande opinionseffekten av utbrottet av pandemin.

Den har dock varit stark: Socialdemokraterna har ökat +8,3 sedan i februari medan Sverigedemokraterna minskat -5,9 procentenheter.

Notera dock att SD fortsatt ligger över valresultatet. Det är höstens och vinterns uppgång som gått förlorad (partiet hade 18,4 procent i september 2019). Grädden på moset. Medan den stora gruppen kärnväljare är stabil.

.

Källa: SVT / Novus.