Antalet döda i corona är högre i Sverige än i våra grannländer. Nu tyder prognoser också på att svensk ekonomi kommer att drabbas hårdare än Norge och Danmark av coronapandemin.

Medan andra europeiska länder gick in för hård nedstängning av verksamheter för att minska smittspridningen, valde Sverige att gå lindrigare fram och låta restauranger och annan verksamhet hålla öppet.

Trots detta visar nya ekonomiska analyser att det är troligt att Sverige drabbas hårdare av krisen än grannländerna i Norge och Danmark, rapporterar norska ABC Nyheterna.

Lägre tillväxt och högre arbetslöshet

Det är i EU-kommissionens nya vårprognos (pdf) för ekonomisk utveckling i Europa som uppvisar skillnaderna. Man hade kunnat förvänta sig att Sverige som haft lindrigare nedstängningar skulle ha bättre ekonomiska förutsättningar än genomsnittet av EU:s medlemsländer. Men enligt prognosen står faller landets bruttonationalprodukt, BNP, mer än andra.

Sverige beräknas tappa 6,1 procent av BNP i år, medan Danmark förväntas sjunka med 5,9 procent och Norge med 5,5 procent.

Mönstret är detsamma för arbetslösheten. Det förväntas öka till 9,7 procent i Sverige år 2020. Sverige kommer därmed att ha högre arbetslöshet än EU-genomsnittet.

I Danmark förväntas arbetslösheten bli 6,4 procent och 7,1 procent i Norge.

I sin analys påpekar EU-kommissionen att rädsla för infektion, i kombination med råd från myndigheterna för att begränsa social kontakt, har lett till en kraftig nedgång i privat konsumtion i Sverige.

Nedgång i konsumtionen

I sina egna scenarier har Sveriges Riksbanken antagit en nedgång i konsumtionen inom turism, restaurang- och kafébesök och sport- och kulturevenemang på så mycket som 70-90 procent från början av året till slutet av april. Dessutom har handeln med varor som kläder och bilar minskat kraftigt.

Samtidigt har krisen stört produktion, leveranslinjer, handel och investeringar.

Den svenska regeringen har använt pengar för att mildra den ekonomiska effekten av krisen. Statsskulden förväntas öka från 35,1 procent av BNP förra året till 42,6 procent i år.

EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni har gjort klart att EU nu är inne i den djupaste recessionen i unionens historia.