När platserna fördelas i grundskolan hamnar nyanlända först i kön enligt gällande prioriteringsordning i Göteborg. Kritiken mot att svenska barn missgynnas är massiv.

Nyanlända går till och med före syskon som söker till samma skola. Enligt Göteborgs kommun är svenska elver andra klassens medborgare.

I bästa fall får eleven naturligtvis sitt förstahandsval, men om en skola får fler ansökningar än det finns platser utgår kommunen från en särskild prioriteringsordning.

För grundskolan gäller: (1) nyanlända, (2) elever med syskon på skolan, (3) närheten till skolan, (4) om två elever bor lika långt från skolan lottas det mellan dessa.

Det är den här prioriteringsordningen som har gjort föräldrar upprörda då det händer att elever placeras långt från sina hem och tidigare klasskamrater, skriver Nyheter idag.

Nioåringar separeras från syskon och kompisar

En av de som är missnöjda är pappa vars nioårige son Gustav har fått placering i en annan stadsdel än sina gamla klasskompisar och sin syster. Bland annat beror det på prioriteringen av nyanlända och att närboende trängs undan av elever från andra stadsdelar.

– Jag förstår om barn från Angered vill söka sig till Klareberg. Då får du utöka antalet platser i stället. Vad vinner man på det att rycka upp en nioåring från kompisarna och skicka honom till en annan stadsdel, frågar Gustavs pappa.

Långa skolvägar för unga elever

Andra elever som trängs bort från sin närmsta skola kan placeras på skola som ligger en dryg timmes resa bort med kollektivtrafiken.

– Jag kommer aldrig sätta honom på en spårvagn för att åka så långt till skolan, säger mamma till 13-åring.

På sin sajt skriver Göteborgs stad att en elev slutar räknas som nyanländ först när den har gått fyra år i skolan i Sverige.

Ansvariga försvarar att nyanlända går före svenska elever.

– Det finns inget självändamål i att skicka elever lång restid, tyvärr blir det en effekt. Ibland blir det längre restider. Det är bara att beklaga, säger Nils Kaiser, tillförordnad avdelningschef på grundskoleförvaltningen och uppmanar föräldrar att överklaga besluten om de inte är nöjda.