Regeringen och dess stödpartier ser äldre som verktyg för att migranter ska få något att göra. Det är förkastligt. Äldre kräver professionell omsorg av kompetent personal. Det visar coronasmittan i dödlig tydlighet.

På morgonen höll finansminister Magdalena Andersson (S) och hennes adjutanter Per Bolund (MP), Emil Källström (C) och Mats Persson (L) pressträff där de presenterade nya miljarder till äldreomsorgen.

Pengarna är naturligtvis välkomna. Men till vad ska de användas? Olyckliga signaler tyder på att resurserna mer är till för migranter än till de äldre.

Anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid, för att möjliggöra fler fasta anställningar.

Anställda som talar dålig svenska

Det låter bra. Men vilka kompetenskrav ska ställas? På pressträffen lät det som om nyanlända migranter är särskilt välkomna.

Hälften av utbildningsplatserna ska kombinera yrkesutbildning med svenska för invandrare, det vill säga språkutbildning för dem som nyligen kommit till Sverige som asylsökande eller anhörig.

– En viktig ingrediens i detta kommer att vara att vi ser till att det blir möjligt för dem som har rötter i andra länder att gå den här typen av utbildningar som en integrationsåtgärd för dem som inte kan så bra svenska. På det sättet ser vi till att de som står långt från arbetsmarknaden får ett sätt att komma in på arbetsmarknaden genom denna utbildningsmöjlighet, sa Mats Persson.

Äldre ska erbjudas kompetent personal

Det är oroväckande signaler. Personer som är analfabeter eller har låg utbildning när de kommit till Sverige behöver sysselsättning. Men är det rätt att använda äldre och sjuka som ”integrationsåtgärd” för migranter?

Svar: Nej, absolut inte.

De äldre är värda professionell omsorg av kompetent personal. De ska inte vara en avstjälpningsplats för att ge migranter sysselsättning, då politiker inte klarar av att sysselsätta dem på annat sätt. Konsekvenserna av en alldeles för stor invandring ska inte belasta äldre och sjuka.

Det finns uppgifter om att äldreboenden redan har hög andel migranter anställda och där man har problem att få personalen att följa smittskyddsreglerna. Det finns uppgifter om att vissa äldreboenden visar nyanställd personal filmer om hur man ska tvätta händerna.

Det är ovärdigt att låta äldre utsättas för outbildad personal, oavsett vilken bakgrund de har. Vi har redan sett konsekvenserna av bristfälligt smittskydd i form av stor dödlighet på äldreboenden. Hade instruktionerna i början på coronapandemin om att skydda de äldre följts, hade de svenska dödstalen varit betydligt lägre.

Professionell personal är en fråga om liv och död. Den får inte reduceras till en fråga om ”integrationsåtgärd” i brist på annat.