Medan människor dör på svenska äldreboenden på grund av besparingar och nedprioritering, vill Miljöpartiet öka u-landsbiståndet och skicka skattemedlen utomlands.

Regeringen har givit biståndsorganet Sida i uppdrag att föreslå ändringar i det svenska biståndet eftersom coronapandemin förändrat läget i mottagarländerna. I årets statsbudget går 52,1 miljarder kr i bistånd.

Biståndsminister Peter Eriksson (MP) vill nu öka biståndet och skicka ännu mer av svenska skattemedel till utlandet, istället för att värna liv och hälsa i Sverige.

– Jag tycker att behoven är större idag än tidigare och jag skulle ju vilja se att vi ökar det svenska biståndet. Det kommer antagligen att vara en tuff debatt. Där att vi ser ju enorma behov även i Sverige och stora utmaningar när det gäller kommuner och landsting, säger Peter Eriksson till SR.