Från de partier som drivit på invandringen heter det att integrationen ska ordnas genom att de som kommer ska lära sig svenska. I verkligheten sjunker kunskaperna i svenska dramatiskt.

En tredjedel av de som läser svenska som andraspråk, SVA, underkänns. Dessutom är bara hälften av lärarna som undervisar där behörighet, enligt granskning från Sveriges Radio.

Och utvecklingen går dessutom åt fel håll. År 2006 fick 80 procent av eleverna godkänt. Sedan dess har andelen godkända elever stadigt minskat.

Extra allvarligt är det faktum att cirka 40 procent av de elever som läser SVA är födda i Sverige. Ändå klarar de inte av att lära sig svenska.

Här visas ytterligare ett skäl till varför den förda migrationspolitiken är en katastrof.

Inte nog med att både borgerliga och socialdemokratiska regeringar öppnat gränserna för extremt stor invandring från regioner där analfabetism inte är ovanlig, man har fullständigt misslyckats med att ge alla dessa miljoner människor några verktyg att lyckas i landet.

Det är höjden av inhuman politik att välkomna lågutbildade människor till ett av världens mest högteknologiska samhällen och sedan dumpa dem i utbildningsprogram som inte duger till någonting.

Dessa partier – S, MP och V liksom C, L, KD och M – talar om hur viktigt det är att lära sig svenska för att klara av att leva väl i landet, integreras och försörja sig själva. Men i praktiken har ingenting fungerat.

”Det är mycket illavarslande”, skriver GP-kolumnisten Karin Pihl. Den beskrivningen räcker inte. Det är ett migrationspolitiskt haveri som i sig ger tillräckliga skäl till att stoppa asyl- och anhöriginvandringen till Sverige.

Eftersom svenska institutioner inte klarar av att ge de nyanlända en integration som fungerar, räcker det inte med att hindra fortsatt invandring. Sverige borde satsa på återvandring, i första hand för dem som inte klarar av att lära sig svenska språket.

Då skulle kostnaderna för invandringen minska så att mer välfärd kan föras över till äldreomsorgen, som fått sjunka ner i ett så snuskigt ohälsosamt skick att tusentals äldre smittats och dött av det nya coronaviruset.

Låt oss lära av den inkompetenta integrationspolitiken. Sverige klarar inte av att ta emot så många och när vi gör det missköter vi inte bara integrationen utan också svenska medborgare som har rätt till en värdig ålderdom.