Tankesmedjan Oikos har i helgen publicerat artikel i Svenska Dagbladet, på debattemat Konservatism.

Det är ledamöterna i Oikos förtroenderåd som menar att coronapandemin stärker insikten om att det inte är globalistiska strukturer utan lokala gemenskaper som finns där när vi behöver dem som mest.

Den insikten borde ligga till grund för vårt beslutsfattande och våra vägval, skriver riksdagsledamot Mattias Karlsson. författaren och folklivsskildraren Dan Korn, fil.dr i internationella relationer Asle Toje och skribenten och förre ordföranden i studentföreningen Heimdal Arvid Hallén. De skriver vidare:

”Den pågående krisen har dock blixtbelyst hur den globalistiska, postnationella världsordningen är en koloss på lerfötter, eftersom den inte bygger på en äkta känd gemenskap och solidaritet. När saker verkligen ställs på sin spets så ser alla i första hand om dem man känner närhet till och samhörighet med. I ett samhälle där de kollektiva gemenskaperna helt monterats ned skulle många individer stått helt skyddslösa.

Det är inte hos transnationella megaorganisationer som EU och FN som medborgarna kunnat finna stöd, hjälp, stabilitet och trygghet den senaste tiden, utan inom sina respektive nationer, närsamhällen och familjer.”