Länsstyrelsens varginventering i Gävleborg visar på en ökning med 30 procent.

”Det här är en ökning vi aldrig sett tidigare”, säger Joel Isensköld, chef för Länsstyrelsen Gävleborgs naturenhet till P4.

Vargstammen i Gävleborg har ökat med minst 30 vargar och uppgår nu till 120 vargar visar resultatet av länsstyrelsen senaste varginventering.

Vargstammen har ökat betydligt snabbare än tidigare och har ökat från nio familjegrupper till tolv.