Arbetsmiljöverket tonade efter påtyckningar ned betydelsen av kravet på munskydd på ett äldreboende. Nu har man anmälts till Justitieombudsmannen.

Kommunernas arbetsgivarorganisation SKR vände sig mot att Arbetsmiljöverket hade slagit fast att personal på äldreboendet Serafen i Stockholm måste ha både visir och munskydd vid allt patientnära arbete.

Arbetsmiljöverket föll för påtryckningarna gjorde två uttalanden som tydligt tonade ned betydelsen av beslutet. Ett expertutlåtande som slog fast att munskydd alltid behövs har dessutom raderats från Arbetsmiljöverkets diarium.

Det är ett brott mot offentlighetsprincipen att ta bort expertutlåtanden. I anmälan skrivs också att Arbetsmiljöverket agerat partiskt genom att ”samråda enbart med arbetsgivarorganisationen SKR”.

Anmälan sker av Kommunal sedan SVT avslöjat att arbetsgivarsidan varit med och utformat Arbetsmiljöverkets texter.

Misstanken är att den kommunala äldreomsorgen har saknat adekvata munskydd och därför agerat för att personalen ska arbeta utan munskydd. Därmed har både personal och de äldre utsatts för ökad smittrisk.