Coronaviruset vänder upp och ner på mycket. Också politiska positioner. Den globala medievänstern är djupt besviken på svensk socialdemokrati som går högerkrafternas ärenden – agerar som man förväntar sig av Viktor Orbán.

Jo, den intellektuella brittiska vänstertidningen Guardian utmålar det socialdemokratiska styret och svenska medierna som något av en åsiktsförtryckande diktatur.

”Tragedin med det svenska smittspridningen är att den är en varning om vad som händer i länder som har för stor tillit. Vi är inte vana vid att tänka på sådana faror när det sker med stor omtanke. Över hela världen har starka män framgångsrikt underminerat sådan omtanke och tillit i land efter land. Sverige har [visserligen] motstått den globala demagogiska trenden. [Men] svenska journalister tenderar att anse sig ha en skyldighet att backa upp [rådande konsensus] i samhället. Viljan att stödja gällande policy är så stark att Frode Forland, Norges statsepidemiolog, förra veckan klagade över att det nästan inte har funnits någon kritisk mediegranskning av de höga dödstalen i Sverige. Det är med ett sällsynt exempel på patriotisk stolthet som jag konstaterar att ingen skulle rikta den anklagelsen mot brittiska medier.”

Här finns en stor brist i att kolumnen inte gör skillnad på tillit mellan medborgare, och tillit till staten. Det är det sistnämnda som här avses – en okritisk hållning till överheten.

Sverige auktoritärt och intolerant

Kolumnisten Nick Cohen låter sig inte nöjas med denna sågning, utan fortsätter.

”Säg så här, Sverige framstår som en auktoritär teknokrati som är intolerant mot åsikter och individer som inte passar in.”

Välkommen i klubben, säger jag. Det är intressant att se på vad som händer när Socialdemokratin med stödpartier inte agerar som europeiska och amerikanska vänsterkrafter vill. Då vaknar de och vi får även från vänsterintellektuella höra att svenska åsiktskorridoren är fruktansvärd.

Vilket vi andra vetat länge. Men något som vänstern tystat ner och förnekat eftersom åsiktskorridoren normalt gynnat den gränslösa vänsterns syften.

Utländsk vänster alarmistisk

Den märkliga situationen har nämligen uppstått att vänstern utomlands är alarmistisk om coronaviruset, medan konservativa ser mindre allvarligt på viruset. I Sverige har det varit tvärtom, då de styrande vänsterliberala partierna tagit det lugnare med nedstängning av samhället, medan röster för snabbare och kraftigare åtgärder kommit från höger.

Följande rubrik i den amerikanska vänsterns flaggskepp New York Times säger en hel del om rådande positioner: A Study Said Covid Wasn’t That Deadly. The Right Seized It. (Ung: En studie säger att corona inte är så dödligt – högern tar till sig budskapet.) Tidningen ondgör sig över att Fox News rapporterar att dödligheten i corona kan vara mycket lägre än vad man tidigare trott.

Måtte dödligheten vara låg

Jag blev glatt överraskad när jag läste om de scenarier som amerikanska Folkhälsomyndigheten CDC dragit upp, varav ett utgår från att dödligheten inte behöver vara mer än 0,26 procent av de smittade. Då talar vi om en dödlighet som inte är mycket högre än för en vanlig säsongsinfluensa.

Denna studie utgår ifrån att coronaviruset är mycket mer smittsamt än vad som tidigare uppgivits och att en betydligt större del av befolkningarna i de olika länderna är smittade – utan symptom. Då ska dödstalen delas på många fler smittade än man tidigare räknat med. Förre av de som smittas blir sjuka eller dör.

Om detta scenario visar sig vara mest korrekt, har den svenska pandemistrategin varit absolut perfekt. Det retar vänsterkrafterna utomlands, eftersom det också ligger i linje med vad Donald Trump, Boris Johnson och andra konservativa ledare tenderat att hoppas på.

Den höga dödligheten i Sverige kan då förklaras med den högre smittsamheten än beräknat och att vi har större andel äldre som utgör riskgrupp.

Allt kring SARS-CoV-2 (som är den formella beteckningen på det nya coronaviruset) är fortfarande högst osäkert. Lika överraskande är de skilda reaktionerna. Tänk att corona skulle få internationell vänster att erkänna brister i det svenska debattklimatet.