Regeringen har misslyckats med att hålla nere dödstalen i corona. Nu framkommer att regeringen också misslyckas med att utföra coronatester.

När pandemin startade misslyckades regeringen med att snabbt stoppa flyg från drabbade områden som Kina, Iran och Italien. Man misslyckades också med att sätta de som kom till Sverige från dessa områden i karantän i två veckor.

Det innebar att smittspridningen satte fart i det svenska samhället.

Då hette det att riskgrupperna, framför allt de äldre över 70 år på äldreboenden, till varje pris skulle skyddas. Det misslyckades regeringen med att uppnå. Just där fick smittspridningen de allra allvarligaste konsekvenserna. Där har risken att dö i corona varit tio gånger högre än om en person 70+ inte bott på äldreboende.

Ingen vård, bara smärtstillande

Larmrapporter har kommit från äldreboenden om att äldre inte fått syrgas när de kippat efter andan och kämpat för sina liv, utan endast smärtstillande vilket kan betraktats som att den svenska välfärden helt enkelt lämnats de äldre att sakta dö.

– I stället för att ge dem en chans att överleva har man många gånger bara gett palliativ vård [smärtstillande]. Det tar nästan garanterat livet av dem redan efter ett par dagar, vilket kan liknas vid aktiv dödshjälp, säger Yngve Gustavsson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, till TT.

Senaste misslyckandet: testning

Källa: Folkhälsomyndigheten/TV4.

Nu har socialminister Lena Hallengren åter misslyckats. Laboratorierna i Sverige klarar av att ge resultat på 100.000 coronatester i veckan. Det var också det antal som skulle utföras, enligt Hallengren. Men man har inte ens klarat av att göra en tredjedel, och senaste veckan sjönk antalet utförda tester till 28.800 tester.

– Vi har ett gemensamt ansvar, sa Hallengren i TV4 Nyheterna på tisdagskvällen. Hon menade att hela världen lamslagits av pandemin.

Hon vill inte erkänna att det är ett misslyckande att de utlovade 100.000 testerna i veckan inte kunnat utföras.

– I början hade vi en situation där det inte var aktuellt att utföra väldigt omfattande tester, säger socialministern.

Röd dag kullkastade regeringens strategi

Men antalet tester har ju minskat senaste veckan, påpekade programledaren.

– Ja, det är klart att jag ställer mig också frågan, vad beror det här på?, säger Hallengren och när hon pressas hänvisar hon till att det var en helgdag mitt i förra veckan.

Min motfråga blir: såg hon inte den röda helgdagen komma? Ska en kalenderfråga tillåtas upphäva regeringens strategiska mål om antal utförda tester, som syftar till att minska dödligheten?

Går den administrativa frågan om ledighet för röd dag före att rädda liv?

Svaret för S-regeringen är uppenbarligen: ja.

Regeringen klarar inte avsteg från vardagslunken

Här har vi kärnan i regeringens tafflighet. Man klarar inte av att ställa om från vardagslunken till krisläge. Det var exakt kärnan också i Katastrofkommissionens slutrapport efter tsunamin 2004. Ingen visade ledarskap, ingen tog ledningen i Göran Perssons regering. Då var det ju också röda dagar i julhelgen.

Socialdemokratiska regeringar klarar helt enkelt inte av att ställa om i kris, att höja tempot eller att förstå allvaret när människors liv står på spel. Man är fostrad i en trög byråkrati där många falanger i partiet ska yttra sig innan man bestämmer något. Snabbhet är då omöjligt att uppnå. Och kulturen med ”gemensamma” beslut innebär att ingen behöver känna personligt ansvar.

Därför gick utrikesminister Laila Freivalds (S) på teater trots larmrapporter om att tusentals svenskar var drabbade av en naturkatastrof. Hon kom inte till jobbet förrän mer än 30 timmar efter tsundamin.

Därför lät socialminister Lena Hallengren (S) en helgdag i kalendern smula sönder regeringens coronastrategi. Inte kan man väl ha folk som testar för corona på en röd dag?!! Nä, låt oss vänta till ordinarie kontorstid…

Socialdemokraterna har redan svårt att klara av politiken en lugn dag mitt i veckan, och klarar definitivt inte av en krissituation då medborgare plötsligt dör i stort antal.