Misslyckandet med att utföra 100.000 coronatester i veckan faller helt på socialministern, även om hon skyller på regionerna. I Folkhälsomyndighetens instruktion hänvisas tydligt till andra aktörer än regionern.

Det blev uppenbart att socialminister Lena Hallengren (S) inte har kontroll på de instruktioner som hennes egna statliga myndigheter utformat, när hon intervjuas i Sveriges Radio på torsdagseftermiddagen.

Kapaciteten på laboratorierna är över 100.000 tester i veckan. Därför satte regeringen det som mål, inte minst därför att all expertis menar att det är viktigt att ”testa, testa, testa” som WHO sade redan för flera månader sedan.

Men förra veckan blev endast 28.000 tester utförda, en minskning jämfört med veckan dessförinnan.

Regionerna utför enligt Folkhälsomyndighetens instruktioner testning av grupp ett och två, det vill säga vårdpersonal, patienter, inom äldreboenden och andra riskgrupper. Det är när det kommer till grupp tre, personal i samhällsviktig verksamhet utanför sjukvården, som förvirring har uppstått.

Vems är ansvaret?

Enligt Hallengren är det alltid någon annans fel. I detta fall regionerna. Hon får frågan om det inte stämmer att det enda regionerna har fått i uppdrag är grupp ett och två. Så är det inte?

– Nej, säger Hallengren.

Men det är bara att läsa i Folkhälsomyndighetens instruktion, där det tydligt framgår att regionerna har ansvar för grupp ett och två, men inte för grupp tre.

Provtagning för testgrupp tre ”behöver hanteras utanför respektive regions sjukvårdsuppdrag”, står det svart på vitt i myndighetens prioriteringslista. Där står vidare att ”nya aktörer för provtagning och logistik … behöver etableras”.

Detta går inte missförstå. Ändå förnekar alltså Lena Hallengren att det varit regeringens ansvar att uppdra åt andra aktörer än regionerna att utföra testningen. Regeringen har istället suttit med händerna i kors och därför har testerna inte ens kommit upp till en tredjedel av laboratoriekapaciteten.