Migrationen av asylsökande har vänts. Fler flyktingar utvandrar än invandrar till Danmark. ”Trevliga siffror”, säger landets migrationsminister.

Ny statistik över nettorörelser av personer med flyktingstatus mellan 2011 och 2019 visar att det 2019 för första gången var fler flyktingar som utvandrade än som invandrade till landet, närmare bestämt 730 personer.

”Trevliga siffror. Regeringens politik syftar till att flyktingarnas vistelse i Danmark är tillfällig. När det är möjligt är det bara naturligt för flyktingar att åka tillbaka till sina hemländer. Jag är glad att vi kan ge människor skydd medan det behövs. Men jag är också glad varje gång en flykting kan återvända hem”, skriver integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i ett pressmeddelande.

Regeringen har inrättat en så kallad Hemresebyrå, som ska bistå utlänningar utan laglig hemvist i Danmark att åka hem, enligt Tesfaye.

Förra året beviljades 1 785 personer asyl i Danmark, enligt statistik från Eurostat, rapporterar TT.