I opinionsmätningar som sker över hela USA inför höstens presidentval har Joe Biden ett övertag. Men i de delstater som avgör, där det brukar vara jämnt mellan partierna, har Donald Trump övertaget.

KOMMENTAR. Det är CNN, som är svårt Trump-kritiska, som publicerar en SSRS-mätning utförd 7-10 maj.

”Den nya mätningen visar att 51 procent av registrerade väljare nationellt stöder Biden, medan 46 procent föredrar Trump. Men i avgörande delstater (battleground states) föredrar 52 procent Trump framför 45 procent för Biden.”

Och det intressanta är att presidentvalet avgörs i jämna delstater.

Också små delstater är viktiga

Det beror på systemet med elektorer. Den kandidat som får flest röster i en delstat får delstatens alla elektorer (utom några enstaka undantag där vinnaren i varje kongressdistrikt får en elektorsröst). Det innebär att Joe Biden redan nu kan räkna hem alla elektorsröster i de stora delstaterna utefter kusterna: Kalifornien och New York.

Här finns många väljare, men det spelar ingen roll om Biden vinner med 51 mot 49 procent eller med 80 mot 20 procent av rösterna. Han har dessa delstaters elektorsröster i fickan.

Valet avgörs av kandidat som kan få delstaten att svänga, att gå om den andre kandidaten i att få flest röster. Det var det Donald Trump gjorde 2016. Han vann traditionellt demokratiska delstater som Michigan med 10.704 röster (47,5 procent mot 47,3 procent för Hillary Clinton), Pennsylvania med 44.292 röster, Wisconsin med 22.748 röster. Fyra år tidigare hade Barack Obama vunnit dessa tre delstater med mer än 200.000 rösters marginal i varje delstat.

Dessa tre delstater har 46 elektorsröster, som gick från demokraternas Obama till republikanernas Trump år 2016. Och gav Trump segern. Utan de 46 elektorerna, hade Clinton vunnit.

Man ska dock komma ihåg att Trump var nära att vinna ytterligare delstater, där Clinton segrade i delstater med mycket knapp marginal. I New Hampshire vann Clinton med bara 2.714 röster. I Minnesota med 44.765 röster.

Elektorssystemet är till för att stärka upp de mindre delstaternas ställning. Samma princip gäller i EU, där Sverige har 20 mandat medan Tyskland bara har fem gånger så många mandat, även om deras befolkning är åtta gånger så stor som Sveriges.

Trump kampanjar där det har betydelse

Många på vänsterkanten menar att det är orättvist att en demokrat som har stort stöd i storstäder som Los Angeles och New York, förlorar mot den som vinner landsbygdsdelstater med färre invånare. Men det avgörande skälet till att demokrater vinner så stort i storstäderna är att republikanska presidentkandidater inte bedriver kampanj där – de ligger under med sådan marginal att det är mycket svårare att försöka vinna där, än att satsa på fler men mindre delstater.

Utan elektorsröster hade naturligtvis republikaner bedrivit hård kampanj i storstäderna och därför haft fler röster där. Nu är det meningslöst att vinna över två miljoner väljare i Kalifornien, eftersom demokraterna ändå skulle få lite mer och därmed alla elektorsröster.

Det är en anledning till att jag har respekt för Donald Trump och hur han briljerar i kampanjstrategi. Han satsar där det ger effekt. Allt medan Hillary Clinton i förra valet kampanjade genom att virra omkring i delstater där valet redan var avgjort.

Att begåvning och analytisk förmåga får avgöra är ett friskhetstecken. Detta sagt för att väga upp den kritik Trump får för sin kontroversiella retorik. Vilket är viktigast: att förstå det egna landets valsystem och väljarkår – eller att vara sansad på Twitter? (Självklart skulle jag föredra båda, men man får sällan allt här i livet.)

Trump går mot en ny valseger

Av CNN:s beställda mätning kan man alltså dra slutsatsen att Donald Trump ligger bra till för att bli omvald.

Det är en intressant uppgift som balanserar alla de ”nationella” mätningar som ingenting betyder, men ger Joe Biden övertaget.