En särskild debatt i riksdagen om döden på äldreboenden till följd av coronaviruset begärs av Sverigedemokraterna.

De höga dödstalen i Sverige jämfört med grannländerna har förklarats med stor smittspridning inom äldreomsorgen. Att Sverige inte klarat att skydda sårbara grupper från smitta har pekats ut som ett misslyckande av ansvariga i regeringen. I Stockholm hade redan i påsk 123 boenden av 227 i regionen smittan inom väggarna enligt en enkät.

– Sverige har dubbelt så höga dödstal som våra nordiska grannländer tillsammans. Ett av skälen är att regeringen misslyckats med att skydda de äldre, säger gruppledaren Henrik Vinge (SD) i samband med att han lämnat in begäran om att riksdagen, i enlighet med 6 kapitlet 23 § riksdagsordningen, ska hålla särskild debatt om döden på äldreboenden till följd av coronaviruset.

”För att undvika motsvarande katastrof drabbar hela landet behöver politiken ta ett nationellt ansvar. Rikets styrande bör inte gömma sig bakom myndigheters, kommuners och huvudmäns ansvar. För att kunna skydda äldre runt om i landet från död och lidande begär vi en särskild debatt om döden på svenska äldreboenden”, står det i begäran om debatt.