Den snabba smittspridningen inom äldreomsorgen avslöjar ett tidens fenomen: Äldre är den nya underklassen som får leva i misär och ensamhet.

Det var de äldre som skulle skyddas från coronaviruset, eftersom risken att de skulle dö var stor. Nu ser vi hur det har gått: mer än 2.000 äldre har dött på några veckor.

Välfärdssverige klarade inte av, eller brydde sig inte om, att skydda de äldre.

Varför?

Det plågsamma svaret börjar nu klarna. De äldre med omsorgsbehov är bortglömda av politikerna och nedprioriterade i budgetarna.

Här har ett nytt lort-Sverige fått växa fram.

1938 myntade journalisten Ludvig ”Lubbe” Nordström begreppet lort-Sverige om de bostadssociala bristerna för arbetarklassen.

Nu har de äldre blivit en ny underklass som lever i misär, tvingas sova med avföring på lakan och möbler, med intorkade urinfläckar på golvet. År 2020.

Smuts och nedkissade kläder

I Aftonbladet berättas idag om 77-åriga Josef. När han fick corona och lades in på sjukhus avslöjades i vilket stinkande helvete han bodde. Inte i något ensligt torp utan stöd. Nej, Josef har haft lägenhet på ett seniorboende i sex år och med daglig hjälp av kommunal hemtjänst.

Dottern berättar om vad som mötte henne när hon besökte hans bostad.

– Jag möttes av en fruktansvärd stank. Det var stora intorkade pölar med urin under sängen. Avföring på sängkläder och kläder. Det var hemskt att se, säger Petra.

Hon har nu lämnat in ett formellt klagomål till kommunen och anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Äldre och deras omsorgen har prioriterats ned

Men värsta boven i dramat är inte de som jobbar i äldreomsorgen, det är ett strukturellt och moraliskt problem. Svensk politik skiter i våra äldre. Man prutar ner på budgetarna för våra gamla. Pengarna behövs till den stora migrationsströmmen. Där är människor mer högljudda och har starka vänsteraktivistiska grupper till stöd.

Vad har de äldre? I bästa fall hjälpsamma anhöriga. Inga aktivister ställer upp och försvarar de äldres rätt till ett värdigt liv.

Någon har sagt att ett samhälles anständighet avgörs av hur man behandlar sina äldre. Och nu avslöjas att Sverige är ett oanständigt samhälle.

Anständigheten kräver att äldre sätts före andra grupper

Vi har en förbannad plikt och skyldighet att ställa upp för de gamla som arbetat ett helt liv och byggt upp det samhälle vi har tagit över. De är värda mer än att stjälpas av, glömmas bort och tvingas leva i avföring och smuts!

Efter coronapandemin måste monumentala omprioriteringar ske i de offentliga budgetarna. Vård och omsorg om de äldre måste upprättas på en hög och jämn nivå för alla. Därmed måste alla satsningar på de som inte är medborgare dras in. Miljarderna behövs för utsatta och hjälplösa svenska medborgare i första hand.

Först när de äldre har en fullgod och anständig livsmiljö, kan vi ens börja diskutera i vilken grad vi ska försörja människor från andra länder.

Vi måste avveckla det nya lort-Sverige som vuxit fram då politikens fokus legat på icke-medborgares väl och ve. Sverige måste åter bli ett anständigt land. Det kan vi bara bli genom att garantera de äldre ett värdigt boende.