En ny studie från danska justitiedepartementet visar att det i den muslimska gruppen finns ett stort stöd för att strypa yttrandefriheten. Justitieministern aviserar åtgärder för att skydda yttrandefriheten och integrationsministern uppmanar dem som inte respekterar danska värderingar att lämna landet.

Det är stor skillnad mellan Sverige och Danmark när det gäller regeringarnas strategi i migrationsfrågan, trots att båda länderna sedan ett år leds av socialdemokratiska statsministrar.

Medan svenska regeringen har motverkat studier som handlar om brott och värderingar beroende på bakgrund, har Danmark genomfört sådan forskning. Medan S-regeringen i Sverige intar en inställsam attityd till olika extrema grupperingar, tar den danska regeringen ställning för västerländska värderingar.

Tre av fyra muslimer vill inskränka yttrandefriheten

Förra veckan publicerades studie från Ytringsfrihedskommissionen som har utredd hur yttrandefriheten utvecklats de senaste tio åren. Och man finner alarmerande tendenser, särskilt kring ”yttrandesäkerheten” som gäller de som med trakasserier, våld eller terror försöker förhindra andra från att uttrycka sig och delta i den offentliga debatten.

Så många som 3 av 4 muslimer (76 procent) i både första och andra generationens invandrare vill med lagstiftning stoppa kritik mot islam. Man vill således inskränka friheten på samma sätt som gäller i deras ursprungsländer som Pakistan och Somalia. Däremot är invandrare från icke-muslimska länder mer överens med danskarna om att värna yttrandefriheten.

Justitieministern ser allvarligt på siffrorna och säger på regeringens hemsida:

– Jag kan dock redan nu säga att regeringen kommer att titta på om det finns behov av att skärpa straffen för hot syftande till att hindra andra från att yttra sig och delta i den demokratiska debatten. Yttrandefriheten är en rättighet som vi inte kan ta för givet, och därför måste vi som samhälle avsevärt avstånd från hot mot yttrandefriheten.

Den som inte respekterar danska värderingar bör lämna landet

Danske integrationsminister Mattias Tesfaye (S) går ännu längre.

– Vissa människor har kommit till Danmark för att ta en del av vårt välstånd och säkerhet, men samtidigt vägrar de erkänna att vårt samhället baseras på vissa friheter, som yttrandefriheten.

– Vi ska kunna kritisera politiker, religion och maktutövare av alla slag. Ingen är fri från kritik. De länder som inte har denna rätt är länder där det går dåligt.

Mattias Tesfaye «uppmanar invandrare som inte vill respektera de danska värderingarna att lämna Danmark», skriver Jyllands-Posten (betalvägg).

Till Berlingske Tidende (betalvägg) säger Tesfaye att ”Våra demokratiska värden inte är något slags överbyggnad på välfärdsstaten eller vispgrädde på tårtan”.

Med åren har det blivit allt tydligare att förflyttning av människor från en kultur till en annan är svårare än man hade föreställt sig, menar han.

”Det är därför vi hamnat i en årtionden lång värderingskamp, och vi kunde förmodligen inte föreställa oss detta när vi öppnade gränserna i slutet av sextiotalet. Idag måste vi helt enkelt erkänna att uppgiften är mycket större och mycket viktigare än vi hade föreställt oss då”, säger ministern, och fortsätter:

”Vi måste vinna den striden genom att se till att tillströmningen från dessa länder inte är för stor. Och genom att vinna de nya generationerna för demokrati”.

Säkerställ repatriering

Också Dansk Folkeparti har genom juridiske talespersonen Peter Skaarup kommenterat studien. Han poängterar att invandringens konsekvenser inte har övervunnits trots årtionden av varningar, växande oro och debatt om samhällsproblem.

– Jag tycker att det är mycket skrämmande att det finns så många muslimer i Danmark som inte stöder yttrandefrihet och uppenbarligen inte har förstått vad värderingarna i vårt land bygger på.

– Det återspeglar årtionden av misslyckad integration och måste dels leda till att stärka integrationen i förhållande till gruppen invandrare som inte kan repatrieras, dels för att säkerställa att de som kan repatrieras blir det, säger Peter Skaarup.