Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) får hundratals 5G-negativa kommentarer i sociala medier så fort han talar om 5G-nätet. Han hävdar att ryska intressen ligger bakom angreppen mot honom. Men spåren leder till kritisk aktivist på Södermalm.

För SVT Nyheter har ministern berättat hur han bombarderas med hundratals arga kommentarer varje gång han postar något om 5G i sociala medier.

– Det är mångdubbelt fler än vad som kommenteras på andra sakpolitiska frågor. Dessa konton och botar hävdar, tvärtemot vad vetenskapen påkallar, att 5G skulle vara skadligt för människan och naturen. Det spelar ingen roll hur många gånger man svarar att såväl Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten som WHO konstaterat att det inte finns några belagda hälsorisker för varken 5G, 4G eller 3G. I stället fortsätter postningarna att välla in, säger han.

Enligt Ygeman är det ryska intressen som styr den stora mängden 5G-negativa kommentarer.

– Det finns ett ryskt konkurrenspolitiskt intresse av att störa och hindra andra länders utveckling av 5G, säger Sveriges högsta politiska makthavare i digitaliseringsfrågor.

Granskning visar: inte Ryssland utan Södermalm

Eftersom Ygeman riktar så tydliga anklagelser om att Ryssland destabilisera den svenska 5G-debatten har SVT granskat de aktuella kommentarerna i sociala medier. SVT hittar inga utländska botar. Spåren leder i stället till en lägenhet på Södermalm i Stockholm.

Inga ryska botar eller andra spår efter ryska nätattacker hittas, däremot pekar SVT:s granskning mycket tydligt på att den stora mängden kommentarer kan härledas till en svensk Facebookgrupp. Kartläggningen visar att över hälften av användarna som kommenterat på Ygemans inlägg också är medlemmar i ”Wifi-strålning hälsoriskerna Stoppa 5G”.

Gruppens administratör har skickat ut uppmaning till sina nära 15.000 medlemmar: ”Hjälp till alla! Gå in på Anders Ygemans Facebooksida och kommentera!”

Den som ligger bakom är en mormor på Södermalm i Stockholm som är orolig för strålning.

– Jag tappade hakan, det kändes löjeväckande, säger hon till SVT om Ygemans anklagelse om rysk påverkansoperation.

Ygeman fortsätter ändå se ryss bakom varje kritiskt inlägg

Skälet till att Ygeman gick ut med anklagelsen är att ”hans stab” på infrastrukturdepartementet har ”gjort bedömningen efter att man sett tydliga tecken” på rysk infiltration.

SVT frågar Ygeman: Men har du blivit utsatt för en rysk nätattack?

– Nej, det kan man naturligtvis hävda, men å andra sidan är det svårt att inte se mönstret av en väldigt mycket större aktivitet kring det här inlägget och se att motsvarande saker har hänt i andra länder och där kopplingar mellan Ryssland och de här aktiviteterna är belagda, säger han.

Den före detta toppdiplomaten Hans Blix som varit chef för internationella organisationer menar att det vilar ett stort ansvar på politiker när det kommer till att ha belägg för sina påståenden. När SVT visar honom materialet reagerar han på ministerns påstående.

–Jag tycker de ska ha på fötterna, i ledande politisk ställning så får man inte spekulera löst. Det tycker jag inte, säger han till SVT.