Mattias Karlsson (SD) kräver i internationell press att trycket från omvärlden måste öka på Kina att stänga sina djurmarknader och motverka tilltron till ”naturmedicin”.

Den coronakris som hela världen nu genomgår startade av allt att döma på djurmarknader i Wuhan i Kina.

I Washington Expaminar skriver Mattias Karlsson (SD) en debattartikel idag: Closing wet markets is a matter of public health.

– Vi måste ta tydligt avstånd ifrån det hänsynslösa sätt som Kina agera mot både människor och natur, skriver han.

Nya krav i framtida handelsrelationer med Kina borde inte enbart handla om mänskliga rättigheter utan också om krav gällande farlig praktik kring traditionell ”naturmedicin” och djurmarknader. Det finns inga bevis på att äta soppa på fladdermus eller myrkottar är säkert.

– Det är inte längre enbart en fråga om att skydda våra ekonomiska intressen och västerländska värderingar medan vi utövar handel med Kina, utan också om att skydda mänskligt liv, avslutar han.

Följ webbsänt europeiskt seminarium

Mattias Karlsson är en av paneldeltagarna i en europeisk webbseminarium på temat, Is China The New Global Threat? Där är djurhållningsfrågan en aspekt, men det finns fler när det gäller Kina och landets agerande i den globala värld vi lever i.

Arrangör är ECR, Sverigedemokraternas partigrupp i Europaparlamentet. Övriga paneldeltagare kommer från Grekland, Polen, Spanien och Italien.

Seminariet startar på torsdag 23 april, kl 14. (Du anmäler dig kostnadsfritt med din mejladress före seminariestart här.)