Våra egna äldre, sjuka och hårt arbetande människor måste sättas i första rummet. Vi har varken råd, kraft eller resurser nog att ta emot än fler asylsökande i ett läge där krisen slagit till med full kraft, skriver Jimmie Åkesson (SD) med anledning av Turkiets agerande.

Sedan förra veckan har vi nåtts av mycket oroande information från gränsen mellan Turkiet och Grekland. President Erdoğan använder coronakrisen och utsatta människor som ett verktyg i ett cyniskt spel. Målet är att tillförskansa sig mer pengar från EU. Metoden är att åter skicka busslaster med migranter direkt till grekiska gränsen med syfte att försöka pressa dem, sjuka eller ej, ut ur landet.

För Sveriges del riskerar följderna, om Erdoğan skulle lyckas, bli allvarliga då vårt inreseförbud inte gäller asylsökande.

Turkiet agerande är provocerande

Att Turkiet nu återigen uppmanar flyktingar att ta sig till Grekland är minst sagt provocerande. När världen går samman och försöker mota tillbaka ett globalt spritt virus då prioriterar Erdoğan ett politiskt maktspel. Det är motbjudande. Det är heller är inte första och antagligen inte sista gången vi ser Turkiet utöva en slags utpressning med människor i rollen som flyttbara schackpjäser.

Just den här mörka människosynen, gör att Turkiet måste ses som ett direkt hot mot fred och säkerhet. Det medlemskap i EU, som tidigare diskuterats, får i dag anses vara mer uteslutet än någonsin.

De tiotusentals syrier, afghaner och andra som har samlats vid gränsen till Grekland, i norr, men även längs den södra kusten befinner sig mycket nära de grekiska öarna. Enligt människorättsorganisationer med djup insikt om de verkliga förhållanden som råder, har migranterna efter att ha satts i Corona karantän, nu körts dit i bussar[1].

Hela förfarandet indikerar att Turkiet nu, parallellt med de förhandlingar som pågår kopplade till ett avtal som ska ersätta det tidigare från 2016, använder flyktingarna som ett vapen för att suga ut ännu mer pengar från EU.  Detta är naturligtvis helt oacceptabelt.

Säger nej till eftergifter

Svaret på detta måste vara kraftfullt. Vi Sverigedemokrater säger nej till varje form av utpressning från despoter och kommer resolut att försvara denna position.

För Sverige som nu tillsammans med övriga världen kämpar med att få sina egna resurser att räcka till är detta extra allvarligt. Vi har ett inreseförbud, men detta gäller inte asylsökande. Bara under mars månad 2020 inkom närmare 1500 nya asylansökningar och drygt 2700 anknytningsärenden.[2]

Detta sätter naturligtvis än mer press på redan utsatta sektorer inom svensk välfärd. Skulle Turkiet lyckas med sina planer, riskerar detta förvärra situationen än mer. Det vore ödesdigert och innebär i förlängningen att vi måste prioritera bort viktiga satsningar för våra svenska medborgare.

Att lyfta på locket till ännu en massinvandringsexplosion skulle skada oss ur ett såväl mänskligt som ekonomiskt perspektiv under lång tid framöver. Något som till varje pris måste undvikas.

Anständigt att prioritera sjuka i Sverige

Situationen var redan innan coronakrisen extremt allvarlig, med en välfärd som krackelerat. En redan ytterst svår situation har sedan förvärrats än mer. Nu i detta allvarliga läge är det av än större vikt att vi håller gränsen och tillsammans ser till att nyttja de resurser vi har på bästa sätt.

Våra egna äldre, sjuka och hårt arbetande människor måste sättas i första rummet. Det handlar i grund och botten om ren och skär anständighet. Vi har en skyldighet att ge allt vårt fokus till de som jobbat, slitit och byggt upp vårt land.

Inreseförbudet måste således upprätthållas. Gränsen måste skyddas. Total nolltolerans gäller. Vi har varken råd, kraft eller resurser nog att ta emot än fler människor i ett läge där krisen slagit till med full kraft.

Jimmie Åkesson (SD)
Partiledare


[1] https://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-uppmanar-ater-flyktingar-att-ta-sig-till-grekland/

[2] https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html