Veckostatistiken från Migrationsverket visar att minskningen av antalet asylansökningar inte går ned till noll, trots inreseförbud gäller sedan mer än en månad på grund av coronapandemin.

Under förra veckan lämnades 161 asylansökningar in till Migrationsverket. Det är en minskning jämfört med samma vecka tidigare år på 60 procent. Men med tanke på att inreseförbud till Sverige har varit ikraft sedan 19 mars, alltså i fyra veckor nu, är det märkligt att så många fortsatt begär asyl.

Enligt Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik kommer endast ”en bråkdel” av ansökningarna från personer som reser in i landet. Istället är det människor som redan befinner sig i Sverige när inreseförbudet trädde ikraft som nu lämnar in ansökning om asyl. 

Expressen skriver i dagens ledare Missbruk av asylrätten, att det inte är någon ”vild gissning” att dessa ansökningar kommer från personer som har arbetat svart i Sverige och som tvärt blev av med jobb och inkomst när svensk ekonomi bromsade in i pandemins spår. 

”Som asylsökande får man ju dagersättning och boende – och det gäller även för den som helt uppenbart saknar asylskäl. Det är ett missbruk som Sverige inbjuder till, då Migrationsverket inte har rätt att snabbavvisa någon.”

Att detta missbruk fortfarande får förekomma kallar Expressen ”att misskött migrationspolitiken”.