I en akut kris ska staten vara stabil och pålitlig. Men när hundratals företag vill hjälpa till med bristmaterial och servicetjänster är det myndigheterna som drar benen efter sig och genom passivitet saboterar insatserna för svenska folket.

Hundratals företag vill hjälpa till. Man erbjuder allt ifrån omställd produktion till tjänster, it-lösningar och kunnig personal i kampen mot coronaviruset. Men svenska statens byråkrati agerar skurken som sinkar, fördröjer och saboterar hjälpinsatserna. Organisationen med det långa namnet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, borde kanske byta namn till ”Myndigheten som saboterar samhällsskydd och beredskap”.

Svenskt Näringsliv slår larm om växande frustration med myndigheternas oförmåga att ta emot den omfattande hjälp som hundratals företag erbjuder, rapporterar DN.

MSB: Vi klarar inte jobbet

En tjänsteman på MSB som vill vara anonym säger till tidningen att myndigheten har blivit en bromskloss och att erbjudanden om hjälp och stöd blir liggandes. 

– Det beror på att vi inte gör tillräckligt. Vi ser behoven, vi ser resurserna, men vi låter dem inte mötas, säger källan som har god insyn i verksamheten. 

– Det är just i såna här lägen MSB behövs. Det finns ingen annan aktör som kan allokera resurserna och se helheten så som vi gör. Men då måste det fungera, säger källan. 

Den socialdemokratiskt ledda statsförvaltningen saknar förmåga att organisera insatser i kris. MSB styrs exempelvis av den S-märkte generaldirektören Dan Eliasson.

Frustration från dem som vill hjälpa: får inga svar

Svenskt näringsliv skickade 27 mars en lista på nästan 50 företag som vill bidra med sådant som ansiktsvisir, desinfektionsmedel och skyddskläder. De företag som inte redan tillverkar produkterna, eller har egen utrustning att ge, är sådana som är beredda att ställa om produktionen.

Men MSB svarar inte. Företagarorganisationen skickade efter fyra dagar påminnelse med frustration över att det inte tycks finnas någon effektiv statlig mottagare på svensk sida, medan utländska genast visat intresse.

– Vi har efterfrågat en tydlig kontakt- och beställarfunktion men har inte riktigt fått ett svar ännu från myndigheterna, säger Karl Lallerstedt, vd för branschföreningen IKEM som samlar innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Inte bara beredskap saknas, i akut läge går myndigheter i baklås

Det är en huvudanledning till att vi medborgare betalar skatt – staten ska stå för skydd och insatser i akuta lägen, kriser och katastrofer. Men svenska staten är så slapp och byråkratisk att den inte klarar av att hantera just de situationer den först och främst är till för.

MSB ägnar dagarna åt kurser i genusperspektiv, kaffedrickande och har en attityd som på engelska kallas ”fat cat”. Någon som har alla resurser i världen, men nöjer sig med att slöa.

Det är inte bara den inkompetenta avvecklingen av all krisberedskap de senate 20-30 åren som måste granskas när coronapandemin bemästrats, det är också hur illa skötta statliga myndigheter är. De har fel fokus, fel energi, fel ledning. Allt måste göras om i grunden. Vi kan inte betala världens högsta skatter för värdens mest slöa myndigheter.