Vårdpersonal kämpar fortfarande för att få ansikts- och munskydd i vården av coronasmittade patienter. Men såväl arbetsgivare som Arbetsmiljöverket motarbetar kraven och häver skyddsstopp på riskfyllda arbetsplatser.

Trots att personal vårdar personer med konstaterad coronasmitta får de inte möjlighet att använda munskydd av rätt säkerhetsklass. Enligt arbetsmiljölagstiftningen får skyddsombud vid ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” avbryta arbetet genom det som kallas för skyddsombudsstopp.

Vårdpersonal motarbetas

Vid exempelvis hemtjänsten i Tingsryd lade skyddsombudet ett sådant stopp sedan både omsorgstagare och flera i personalstyrkan har konstaterats smittade av coronaviruset.

Arbetsgivaren motsade sig skyddsstoppet och hänvisade till rutiner enligt vilka andningsskydd bara behövs vid luftburen smitta, inte droppsmitta som gäller för coronaviruset.

Arbetsmiljöverket hävde skyddsstoppet i Tingsryd efter tre timmar. Det är bara ett exempel. Flera andra kommunala omsorgsverksamheter i Sverige har tidigare begärt skyddsstopp. Det fick Sveriges kommuner och regioner (SKR) att pressa Arbetsmiljöverket att tona ner behovet av munskydd. Vilket knappast är till vårdpersonalens fromma.

Politiker ansvariga för sjukskösterskas död?

Nu startar också en brottsutredning mot Region Stockholm om vållande till annans död sedan en sjuksköterska som vårdade coronapatienter avlidit. Ingen ska behöva dö på sin arbetsplats.

Socialminister Lena Hallengren (S) har uttryckt sin sorg över dödsfallet. Men vi måste fråga oss vilket ansvar politikerna har för dödsfall som beror på att vårdpersonal inte får fullgod skyddsutrustning.

Har påtryckningar från politiker resulterat i sämre arbetsmiljö inom sjukvård och omsorg? En orsak till att man lokalt velat sänkta skyddskraven är att det fortsatt råder brist på skyddsutrustning på riksnivå, två månader efter att virussmittan blev påtaglig.

Politisk beredskapskatastrof

Bristen på skyddsutrustning är en beredskapskatastrof, vars ansvar vilar på regeringen. Om socialministern sett till att det fanns beredskapslager hade hon kanske inte behövt beklaga en sjuksköterskas död, eftersom då hade all vårdpersonal haft möjlighet att skydda sig.

När den akuta fasen i coronapandemin är över måste en haverikommission tillsättas som går till botten med varför personal inte fått tillgång till adekvat skyddsutrustning.

*

Se mer: Sjuksköterskans död utreds av åklagare (SR, 29/4), Får inte ha andningsskydd i hemtjänsten – ombud slår larm (SVT 28/4), Kommuner fick myndigheter att tona ned munskyddskrav (SVT 26/4), Sjuksköterska, 39, död – vårdade coronasmittade (Aftonbladet 24/4)